KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Sveriges utsläpp minskar – men långsammare

Utsläppen minskar inom industrin. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskade med två procent 2023, jämfört med 2022. Det visar preliminär statistik från Naturvårdsverket.

De totala så kallade territoriella utsläppen uppgick förra året till 44,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det var ungefär en miljon ton mindre än året före.

"Utsläppen har fortsatt att minska inte minst inom industrin och el- och fjärrvärme som ingår systemet med EU:s handel med utsläppsrätter", säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Takten har avtagit mot året innan då framför allt inrikes transporter och arbetsmaskiner bidrog till en kraftig minskning".

Att kurvan pekade brantare nedåt 2022 förklarade Naturvårdsverket då med att mer biodrivmedel blandats in i bensin och diesel, till följd av den så kallade reduktionsplikten.

Mellan 2022 och 2023 minskade utsläppen i alla sektorer förutom för arbetsmaskiner som hade högre utsläpp.