ARBETSKRAFTSINVANDRING

Totalsågning av lagförslag: Fler kan komma att arbeta illegalt

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard tar emot ett betänkande med förslag på nya regler för arbetskraftsinvandring från utredaren Ann-Jeanette Eriksson. Bild: Fredrik Surell/TT

Regeringens förslag till höjt lönegolv vid arbetskraftsinvandring sågas jäms med fotknölarna. Det skriver Arbetet, som har gått igenom remissvaren. Ett av svaren kommer för Delegationen mot arbetslivskriminalitet, som bland annat varnar för att fler kan utsättas för människohandel.

Alla arbetsmarknadsparter som har tyckt till om förslaget att höja lönegolvet vid arbetskraftsinvandring från 80 till 100 procent av medianlönen gör tummen ner. Det konstaterar tidningen Arbetet. ”Totalt rör det sig om mer än 20 organisationer som företräder arbetstagare och arbetsgivare och några enskilda företag som av olika anledningar sågar regeringens förslag”, skriver tidningen.

Utöver till fack och arbetsgivare är en av de instanser som har svarat Delegationen för arbetslivskriminalitet. Delegationen skriver att förslagen ”kan få till följd att fler utlänningar kan komma att arbeta i landet illegalt, och att dessa löper större risk att utsättas för människohandel för tvångsarbete eller människoexploatering, bland annat eftersom myndigheterna inte har någon kännedom om dem.”

Utredningen föreslår att det nya regelverket ska träda i kraft 1 juni 2025.

Arbetet: Alla sågar regeringens krav för arbetskraftsinvandring: ”Fler kan jobba illegalt”