RÄNTAN OCH INFLATIONEN

ECB: Troligt med räntesänkning i juni

Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken (ECB). Arkivbild. Bild: Michael Probst/AP/TT

Ekonomi (TT)

Europeiska centralbanken (ECB) kommer sannolikt att "vara i position" att sänka sina styrräntor i juni. Det "bedömdes troligt", enligt protokollet från bankens aprilmöte.

Ledamöterna i ECB:s direktion, däribland ordförande Christine Lagarde, noterade samtidigt att ny viktig ekonomisk data som kommer innan junimötet krävs för att göra en mer "omfattande bedömning".

Några av ledamöterna ansåg redan i april att villkoren för att sänka räntan var uppfyllda, men det fanns ändå konsensus om att invänta ytterligare information.

ECB lämnade i april, för femte mötet i rad, sina styrräntor oförändrade.

Den så kallade insättningsräntan ligger på den historiska rekordnivån 4,00 procent, efter en serie höjningar 2022-2023.

ECB:s nästa penningpolitiska möte är den 6 juni.