BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Ledare: Prioritera infrastrukturen i södra Sverige

Öresundsbron från södra sidan med strandängarna i Bunkeflostrand. Bild: Johan Nilsson/TT

”Historiskt sett är statens infrastrukturinvesteringar snedvridna”, skriver Peter J Olsson på Barometerns ledarsida.

Mer rättvist fördelade pengar skulle göra ett Sverige mår bättre såväl ekonomiskt som socialt, menar han.

”Stockholm och Mälardalen får en betydligt högre andel av pengarna än andra delar, Norrland får hyfsat med investeringar.Västsverige får så där, Skåne är underfinansierat som storstadsområde och sydöstra landet ligger i plan efter plan på jumboplatsen”, skriver Peter J Olsson på Barometerns ledarsida.

Barometern ledare: Det förbisedda Sydostsverige