FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Experten: Tio förmågor som gör dig till en bättre chef

Svante Randlert har listat tio egenskaper som gör dig till en bra chef. Bild: Oskar Omne

Entreprenören och föreläsaren Svante Randlert har tagit hjälp av AI och djupintervjuer med 100 ledare och kommit fram till tio nycklar som skapar bättre chefer. ”Ett pussel av viktiga egenskaper”, säger han till Akavia Aspekt.

Svante Randler kallar själv de viktiga egenskaperna som ledare bör ha för ”klokfaktorer”. De gemensamma nämnarna för klokfaktorerna är att göra och att inte låta idéer fastna på pappret, skriver Akavia Aspekt.

– Dessa framgångsrika ledare eller chefer är inte substantiv, utan verb: de åstadkommer saker hela tiden. Detta är väldigt viktigt i ett arbetsliv då mycket handlar om planer och riktlinjer och annat. Men det handlar inte bara om att de själv gör saker – de är också duktiga på att få andra att göra och agera, vilket är en viktig poäng. Ledarskap går ju ändå ut på att leda för att få andra att vilja och kunna skapa. Dessa ledare har insett att de själva inte sitter på alla svar eller är bäst på allt, säger Svante Randlert till Akavia Aspekt.

Den viktigaste klokfaktorn är ”medmänniskan”, tätt följt av ”beslutsfattaren” och ”förbättraren”.

Svante Randlert konstaterar att det fortfarande är en stor majoritet män i börsbolagens styrelser. Han menar att det behövs ett nytt tänk kring rekryteringar.

– Det är kanske dessa tio förmågor som vi framöver ska lyfta upp, utvärdera och välja utifrån ännu mer. Det verkar ju ha gått rätt bra för dessa 100 ledare – oavsett kön – som har varit med i studien, eftersom det är hälften kvinnor och hälften män i boken, säger han.

Akavia Aspekt: 10 nycklar till bättre ledarskap – enligt toppcheferna själva