RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Regeringen föreslår ny riksbankslag

Riksbankschefen Stefan Ingves. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Regeringen föreslår en ny riksbankslag. Antalet ledamöter i Riksbankens direktion ska ned till fem och riksdagen får med lagen en mer framträdande roll när inflationsmålet formuleras.

Det blir enligt förslaget även ett tak på högst två mandatperioder för ledamöterna, vilket skulle kunna innebära att vice riksbankschef Per Jansson inte får någon ersättare när hans mandat löper ut den 31 december i år.

Men det är oklart när detta tak ska träda i kraft. Och det kommer dessutom vara okej för en ledamot som varit vice riksbankschef i två mandatperioder att därefter axla rollen som riksbankschef.

Omdebatterat förslag

Lagrådsremissen som nu lagts fram av regeringen bygger på ett omdebatterat förslag från Riksbankskommittén från 2019.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, välkomnar lagförslaget då han tycker tiden är mogen för en översyn.

– Riksbankslagen, som den ser ut nu, är ju en dinosaurie som kommer från förhistorisk tid när världen såg helt annorlunda ut. Så det här är väldigt välkommet, att man tydliggör vad som är penningpolitik och vad som är finansiell stabilitet samt var Riksbankens ansvar slutar och Finansinspektionens och regeringens tar vid, säger han.

– Det har funnits en gråzon var den ena myndighetens ansvar slutar och den andras börjar, tillägger han.

Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen är inne på samma spår. Huvuddelen av den nuvarande riksbankslagen härrör från slutet av 1980-talet.

"Sedan dess har de finansiella marknaderna avreglerats och internationaliserats, inflationsmålet har införts och Sverige har gått med i EU. Det har därför varit viktigt att se över det regelverk som styr Riksbanken och att modernisera lagstiftningen", säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP), i ett pressmeddelande.

"Förslaget innebär också att förutsättningarna för den demokratiska granskningen av Riksbanken stärks och att bankens finansiella oberoende förtydligas genom nya bestämmelser om vinstdisponering, struktur för det egna kapitalet och upplåning till valutareserven", heter det i pressmeddelandet.

Självständigheten intakt

Riksbankens direktion har, bland annat i en debattartikel i Dagens Nyheter i fjol, varnat för att det tidigare förslag som legat på bordet medfört begränsningar för Riksbankens förmåga att agera snabbt och kraftfullt i akuta krislägen – när gränser för vad som är penningpolitik och stabilitetspolitik suddas ut.

Nordea-ekonomen Torbjörn Isaksson bedömer i sin analys av förslaget att Riksbankens självständighet kommer att vara intakt med den nya lagen, men att manöverutrymmet kommer att begränsas något jämfört med dagens regelverk.

Bland annat innebär lagen att Riksbankens utrymme att utan särskilda skäl få göra stödköp av bostads- eller företagsobligationer begränsas. Denna typ av stödköp har varit en delvis omstridd stödåtgärd som använts i pandemin.

Men enligt Isaksson innebär förslaget till ny riksbankslag bara marginella förändringar som på det stora inte kommer att märkas i hur penningpolitiken faktiskt genomförs.

Joakim Goksör/TT