KAMPEN MOT KORRUPTIONEN

Forskare: Korruptionen ökar – vi bör vara oroliga

Andreas Bergh

”Forskning på svenska kommuner visar (...) att korruptionen uppfattas vara högre där det finns fler politiker och fler kommunala bolag”, skriver välfärdsforskaren Andreas Bergh på DN Debatt.

Att korruptionen ökar i Sverige bör göra oss oroliga, men inte förvånade, anser han. Andreas Bergh tar upp forskning kring offentlig sektors organisation och graden av korruption.

”Forskning på svenska kommuner visar exempelvis att korruptionen uppfattas vara högre där det finns fler politiker och fler kommunala bolag. Det senare sambandet är särskilt oroväckande, eftersom antalet sådana bolag har ökat mer eller mindre oavbrutet sedan den stora kommun­sammanslagningen på 1970-talet”, skriver han på DN Debatt.

DN Debatt: ”Informationsbrus försvårar granskning av korruption”