BROTTEN MOT FÖRETAGEN

62 000 personer knyts till gängkriminalitet

Tiotusentals personer kan direkt och indirekt knytas till gängkriminalitet, enligt polisen. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Brott (TT)

Runt 14 000 personer bedöms vara aktiva i kriminella nätverk i Sverige och ytterligare 48 000 kopplas till gängen. Totalt rör det sig om 62 000 personer enligt polisens nya lägesbild.

I den större gruppen med koppling till gängkriminalitet ingår enligt polisens definition personer som misstänkts för brott eller förekommer i underrättelser om brott tillsammans med aktivt gängkriminella.

Där finns också individer som upplåtit sina bostäder till förvaring av narkotika eller hanterat pengar åt gängkriminella.

– Vi talar om en systemhotande brottslighet med stort våldskapital som tystar vittnen, hotar socialsekreterare, infiltrerar myndigheter och politiska partier, som handlar med narkotika, som bedrar äldre och våra välfärdssystem, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Brer ut sig

Han pekar också på att Sverige skiljer ut sig från övriga Europa på ett negativt sätt när det kommer till gängkriminalitet.

Rikspolischef Petra Lundh, som också deltar vid pressträffen, konstaterar att brottsligheten är ett hot mot hela det svenska samhället.

– Våldet är det mest synliga symtomet på organiserad brottslighet, men under våldet brer brottsligheten ut sig, säger hon.

Kartläggningen visar att 88 procent av de aktiva i nätverken är svenska medborgare, varav åtta procent har dubbelt medborgarskap.

2 000 ledare

Polisen delar in de aktivt gängkriminella i olika roller, däribland strategiska aktörer som "styr och leder" den brottsliga verksamheten. Där bedöms 2 000 personer ingå.

Äldre kriminella styr i regel över yngre. Runt 95 procent av de aktiva är män och fem procent kvinnor. Bland personerna med koppling till gängen är andelen kvinnor 19 procent.

Polisen har tidigare kommunicerat att 30 000 personer kan kopplas till gängvåldet. Den senaste kartläggningen har gjorts med ett "bredare perspektiv" och siffrorna är enligt polisen inte jämförbara.

Fakta

Polisen har under arbetet med kartläggningen av gängkriminaliteten gjort en indelning av följande roller som förekommer i nätverken:

Strategiska: utgörs av de personer som styr och leder den brottsliga verksamheten och som kan beskrivas som strategiska aktörer.

Bedöms vara 2 000 till antalet.

Utförare i högre skikt: personer som är utförare i ett högre skikt och kan liknas vid platschefer som både utför delar av den brottsliga verksamheten och som ser till att den blir utförd.

Bedöms vara 5 300 till antalet.

Utförare i lägre skikt: står för att genomföra brottsliga handlingar på uppdrag av ovanstående skikt.

Bedöms vara 5 500 till antalet.

Möjliggörare och specialister: utgörs av personer som bedriver någon form av möjliggörande verksamhet, exempelvis penningtvättare eller revisorer.

Bedöms vara 680 till antalet.

Källa: Polisen