KAMPEN MOT VÄLFÄRDSBROTTEN

Så ska samhället slå tillbaka mot arbetslivskriminaliteten – ”Viktiga steg”

Justitieminister Gunnar Strömmer, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg presenterar åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Bild: Pontus Lundahl/TT

Problemet med arbetskriminalitet har förvärrats och slår mot både företagen och samhället. Nu höjs insatserna för att vända utvecklingen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Kriminalitet i arbetslivet både göder den organiserade brottsligheten och leder till en snedvriden konkurrens där kriminella aktörer slår ut seriösa företag. Samtidigt utnyttjas arbetskraften och offentliga medel hamnar i fel händer.

Nu ska regeringen växla upp kampen mot de kriminella genom att ge Delegationen mot arbetslivskriminalitet i uppdrag att titta närmare på hur brottsuppläggen ser ut i en rad branscher, som bygg, restaurang, kroppsvård och städning.

– Arbetslivskriminaliteten undergräver förtroendet för grundläggande samhällsstrukturer och är skadlig, både för samhället och för enskilda som utnyttjas och utsätts för brottslighet. Vi är fast beslutna att knäcka denna brottslighet och nu växlar vi därför upp kampen för att slå sönder den kriminella ekonomin, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, i ett pressmeddelande.

Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv, menar att det är bra att regeringen lyfter arbetslivskriminaliteten som idag drabbar många företag och bidrar till orättvisa konkurrensfördelar.

Carina Lindfelt välkomnar regeringens besked. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Vi välkomnar särskilt delegationens förslag om bättre samordning och styrning från regeringen gällande myndighetssamverkan. Detta, ihop med lagrådsremissen som nyligen beslutades gällande lättnader i sekretesslagstiftningen för att myndigheter ska kunna utbyta information, är viktiga steg på vägen för att komma åt de arbetslivskriminella, säger hon i en kommentar.

Regeringskansliet: Kampen mot arbetslivskriminaliteten växlas upp

Arbetsmiljöverket: Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet