SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

PRV: Antalet registrerade varumärken minskade under 2023

Patrik Rönnkvist, avdelningschef på Patent och Registreringsverket. Bild: Pressbild

Antalet varumärkesansökningar minskade med drygt fyra procent under förra året jämfört med samma period 2022, visar statistik från Patent och Registreringsverket (PRV).

Under förra året skickades det in 5 988 varumärkesansökningar till Patent och Registreringsverket, vilket kan jämföras med 6 238 under 2022.

Den procentuellt största nedgången skedde i Västernorrland, Kalmar och Kronoberg samtidigt som antalet ansökningar ökade mest i Gävleborg, Västmanland och Örebro.

– Vi vet att företag som vårdar sin immaterialrätt har bättre avkastning, högre löner och personal med högre kompetens jämfört med företag som inte tar hand om sina immateriella tillgångar, säger Patrik Rönnqvist, avdelningschef på Patent och Registreringsverket, PRV, i ett pressmeddelande.

PRV: Antalet registrerade varumärken backade 2023