ARBETSKRAFTSINVANDRING

”Åtstramad arbetskraftsinvandring negativt för välfärden”

Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv, och Anders Henriksson, ordförande SKR. Foto: Kate Gabor och Foto: Ali Lorestani/TT

Att strama åt arbetskraftsinvandringen kan få stora negativa konsekvenser för konkurrenskraften, välfärden och klimatomställningen, skriver Karin Johansson, Svenskt Näringsliv och Anders Henriksson, SKR, på GP Debatt.

Trots att behovet av arbetskraftsinvandring från utomeuropeiska länder kommer att öka kraftigt går regeringen vidare med förslagen att strama åt möjligheterna för invandrare att komma hit och arbeta.

”Vi är nu mycket oroade. Regeringen har genomfört steg ett i sin lönegolvsagenda. Effekterna av detta måste analyseras, innan ytterligare steg tas”skriver Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv, och Anders Henriksson, ordförande SKR, i GP.

GP: Oansvarigt av regeringen att strypa arbetskraft från andra länder