DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Livsmedelsbutiker avgörande när Sverige rustar för kris

Livsmedelsbutikerna är avgörande för kommunernas krisberedskap, men samordningen måste bli bättre. Det menar Svensk Dagligvaruhandel.

Fler än nio av tio kommunpolitiker anser att livsmedelsbutikerna spelar en viktig roll för kommunernas krisberedskap. Det framgår i en enkät som Svensk Dagligvaruhandel låtit genomföra.

Frågan har blivit extra aktuell sedan regeringen tog beslut om att Sveriges krisberedskap måste stärkas. Men även om så gott som alla är överens om att livsmedelsbutikerna är avgörande för kommunernas förmåga att hantera kriser, så saknas det enighet kring hur olika aktörer ska arbeta med frågan.

– Det civila beredskapsarbetet har hittills främst skett på nationell och myndighetsnivå. För att säkra en lokal civil beredskap behövs samordning med alla Sveriges kommuner. Våra medlemsföretag har butiker runt om i hela Sverige, vi vill inte hamna i ett läge där vi har 290 olika tolkningar av hur det lokala beredskapsarbetet ska genomföras, säger Ulrika Dahlin, ansvarig för beredskapsfrågor på Svensk Dagligvaruhandel, i en kommentar.

Pressmeddelande: Nio av tio kommunpolitiker: Livsmedelsbutikerna är viktiga för kommunens krisberedskap