SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Forskning: Nycklarna när företag och universitet samarbetar

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hur överförs kunskap från samverkansprojekt mellan akademi och företag? Daniel Hemberg, Handelshögskolan i Göteborg, har identifierat tre olika roller som är extra viktiga när företagen ska omvandla kunskap till innovation. Det rapporterar Esbri.

De tre rollerna är översättaren, tolkaren och assimileraren.

Översättaren har kunskap om vilka problem och utmaningar som företaget brottas med, och kan matcha företaget med rätt universitet och forskarteam. Tolkarens roll är att förstå forskningens resultat och ta med idéerna in i företaget. Assimileraren ska sedan omsätta idéerna i praktiken.

– Tolkaren och assimileraren kan vara samma person, hen tar emot idén och assimilerar kunskapen från samarbetet inom ramen för de företagsunika förutsättningarna, säger Daniel Hemberg, till Esbri.

Esbri: NY FORSKNING | De är nyckelpersonerna när företag och universitet samarbetar