DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Sprängningen av Nord Stream kan kosta Sverige

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Bild: Fredrik Sandberg/TT

Nord Stream (TT)

Sprängningarna av gasledningarna Nord Stream 1 och 2 ledde till omfattande läckage – som delvis hamnar på Sveriges utsläppskonto.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari säger att det vore "väldigt olyckligt" om Sverige tvingades betala böter för gasen.

Fossilgasen läckte delvis ut i Sveriges ekonomiska zon, och kommer därför att räknas in i Sveriges rapportering av totala utsläpp av växthusgaser till EU och FN, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

"Den slutliga statistiken som Naturvårdsverket publicerar den 14 december kommer alltså att bli betydligt högre när gasläckaget från Nord Stream inkluderas", skriver Naturvårdsverket.

Sammanlagt handlar det om ytterligare 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, med andra ord den mängd gas som påverkar klimatet på motsvarande sätt som 5,8 miljoner ton koldioxid. Siffran ska läggas till de preliminära siffrorna för Sveriges utsläpp under 2022 som uppgick till 45,2 miljoner ton.

"Det skulle vara väldigt olyckligt om det leder till att Sverige får betala böter till EU", säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i ett skriftligt uttalande.

Sverige ska tillsammans med Danmark kontakta EU-kommissionen för att hitta en lösning.

"Min inställning är att när ett sabotage har skett på ett annat lands gasledning, vore det bekymrande om Sverige förväntas stå för notan och att utsläppen ska registreras som våra", fortsätter Pourmokhtari.

Den största delen av gasen som läckte ut från Nord Stream 1 och 2 bestod av metan, som har stor klimatpåverkan.

Erik Widmark/TT

Gasläckan i Östersjön från Nord Stream fotograferat från Kustbevakningens flygplan. Arkivbild. Bild: Kustbevakningen

Fakta

Fyra läckor upptäcktes på gasledningarna Nord Stream 1 och 2, som går från Ryssland till Tyskland på Östersjöns botten, den 26 respektive den 27 september 2022.

Två av läckorna var i svensk ekonomisk zon, nordost om Bornholm, och två i dansk ekonomisk zon, sydost om Bornholm. Länders ekonomiska zon är inte detsamma som territorialvatten.

Både svenska och danska seismiska mätningar visade att explosioner ägt rum i havet några timmar innan respektive läcka upptäcktes.

Myndigheter och bedömare i flera länder lutade tidigt åt att det rört sig om medvetna attacker. Den 18 november i fjol bekräftade den svenska åklagaren att ledningarna utsatts för grovt sabotage.