KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Här är världens första byggnad i fossilfritt stål – ”Oerhört stolta”

En byggnad i fossilfritt stål. Foto: Pressbild.

En ny industribyggnad i Sverige är världsunik eftersom den har byggts i fossilfritt stål. Satsningen innebär ett startskott för byggbranschens resa till klimatneutralitet, skriver Peab i ett pressmeddelande.

Peab och SSAB har tillsammans med Ruuki Construction och Wihlborgs tagit fram vad de beskriver som världens första byggnad i fossilfritt stål. Byggnaden är en industrianläggning på 6 000 kvadratmeter och ligger i Lund.

– Vi är oerhört stolta över att vara en del av en historisk förflyttning för vår bransch. Byggnaden är ett startskott för arbetet att på bred front minska klimatpåverkan inom stålsegmentet, säger Peabs koncernchef Jesper Göransson i ett pressmeddelande.

För att byggbranschen ska lyckas nå sitt mål om att bli klimatneutral till 2045 krävs det att nya typer av material börjar användas på bred front. SSAB:s stålteknologi – som alltså har använts till byggnaden i Lund – tas fram genom att järnmalm direktreduceras med vätgas och fossilfri el istället för kol och koks i en masugnsprocess. Det innebär att restprodukten blir vatten i stället för koldioxid. Materialet ska finnas tillgängligt på marknaden 2026.

Och som TN tidigare berättat pågår det liknande projekt på andra håll. Exempelvis har Volvo lagt en stålbeställning hos bolaget H2 Green Steel, för att använda i tillverkning av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.

Volvo kommer använda det gröna stålet i tillverkningen av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.

Pressmeddelande: Nu presenteras världens första byggnad med fossilfritt stål