KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Studie: Färre än vartannat företag tror sig uppnå klimatmål

The words Siemens Energie are displayed behind a bell at the Frankfurt Stock Exchange during the initial listing of the energy division of Siemens, which went to the market at the stock exchange in Frankfurt, Germany, Monday, Sept. 28, 2020. (Frank Rumpenhorst/dpa via AP) DMSC107 Bild: Frank Rumpenhorst

En ny studie från Siemens visar att utfasning av fossila bränslen är en konkurrensfördel, men färre än hälften tror sig nå målen för koldioxidutsläpp år 2030.

Undersökning är gjord med 1 400 chefer från 22 länder.

– Att utveckla världens infrastruktur är av yttersta vikt för att möjliggöra framsteg gällande utfasning av fossila bränslen, resurseffektivitet och socialt välbefinnande. Teknik och digitalisering är avgörande för att uppnå denna omställning på ett smart och hållbart sätt, säger Matthias Rebellius, styrelseledamot i Siemens AG och vd för Siemens Smart Infrastructure, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Färre än 50 % av företagen förväntar sig att uppfylla målen för koldioxidutsläpp år 2030, enligt ny studie