ELKRISEN

Extremlåga elpriser sparar tusenlapp

Det är snart dags att betala septemberfakturan. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Lägsta elpriset sedan hösten 2020.

När september summeras kan landets hushåll i södra halvan av landet räkna hem en tusenlapp lägre elfaktura jämfört med förra året. I norr blir lindringen ungefär hälften så stor.

September i fjol. Alla pratade elpriser.

September i år. Många pratar fortfarande om el, men utifrån ett helt annat läge.

Den gångna månaden hade stora kast, framför allt i Sydsverige. Från minuspris ena dygnet till en krona per kilowattimme (kWh) nästkommande, för att avsluta med negativa priser igen på månadens sista dag. Sammantaget blev september den billigaste elmånaden i stora delar av landet sedan hösten 2020.

2 000 blev 800 kronor

För ett hushåll med rörligt elpris, beläget i södra Götaland (elområde 4) och som spenderade 500 kWh under månaden landar elräkningen på cirka 860 kronor, inklusive elbolagets påslag, elskatt, moms och elnätsavgift. Det kan jämföras med omkring 2 050 kronor i september förra året.

I elområde 3 (norra Götaland och Svealand) hamnar fakturan något lägre, 700 kronor, men lindringen jämfört med i fjol är ungefär lika stor. I hela Norrland (elområde 1 och 2) är elpriset som vanligt ännu lägre. Där blir elnotan runt 600 kronor, en halvering jämfört med september i fjol.

90 procent ner

I rena priser på elbörsen Nord Pool är fallet betydligt större, som mest omkring 90 procent lägre än samma månad i fjol. Men alla påslagen gör att nedgången får ett mindre genomslag på hushållsfakturan.

Snittpriset på elbörsen för september i år blev 11 öre i Norrland, jämfört med 1:00 kronor samma månad i fjol, 24 öre (2:29 kronor) i elområde 3 och 51 öre/kWh (2:42 kronor) i Sydsverige.

Orsakerna till de ovanligt låga priserna är flera. Den regniga sommaren har fyllt kraftmagasinen, till och från blåsigt väder vilket gynnar vindkraften, varmt väder som sänker förbrukningen och välfyllda gaslager i Europa som pressar elpriset på kontinenten.

Olle Lindström/TT

Fakta

Kalkylerna bygger på en elförbrukning under september på 500 kWh, att hushållet har ett rörligt elpris baserat på månadsgenomsnitt, vilket över hälften av alla hushåll har (enligt SCB).

På börspriset läggs elhandlarnas påslag, i exemplet fem öre/kWh, plus 25 procent moms.

Dessutom tillkommer elnätsavgift, elskatt och moms på omkring en krona per kWh.