DEN SVENSKA EKONOMIN

Riksbanken: Spekulation bidrar till kronfall

Den senaste 10-årsperioden (till och med 21 september). Bild: Johan Hallnäs

Ekonomi (TT)

Spekulation är sannolikt en förklaring till den svaga kronan. Det gör att det å andra sidan kan vända snabbt, tror Riksbanken i en särskild analys av den svaga valutan.

– Vår bedömning är att kronan är undervärderad, i storleksordningen 10-15 procent, säger Riksbankschef Erik Thedéen på en pressträff.

"Den ekonomiska utvecklingen i Sverige relativt omvärlden talar för att den kommer att stärkas framöver, även om det är svårt att förutsäga hur mycket och när", skriver Riksbanken i en särskild bilaga om kronan.

Riksbanken ser tendenser till att investerare har spekulerat i kronförsvagningen.

Kan svänga fort

"Av Riksbankens kontakter med marknadsaktörer framgår det att den trendmässiga försvagningen har ökat intresset för att spekulera i att trenden kommer att fortsätta. Det har sannolikt bidragit till kronans svaga utveckling".

Men å andra sidan har centralbanken svårt att utifrån tillgänglig statistik avgöra hur stor betydelse detta har haft för kronförsvagningen. Men om det är fallet:

– Så kan det här svänga, och det kan svänga ganska fort, säger Erik Thedéen.

Den svaga kronan bidrar till att inflationen har stigit. Och Erik Thedéen varnar för att den svaga kronan kan göra att inflationen biter sig fast längre än annars.

– Kronan är en av de stora riskfaktorerna i inflationsutvecklingen.

Köper kronor

Skillnad i räntor mellan framför allt USA och övriga centralbanker är den viktigaste orsaken till att kronan har försvagats till rekordlåga nivåer, enligt Riksbanken.

Riksbanken meddelade också i samband med räntebeskedet att man ska säkra sin valutaskuld. Det görs genom att banken säljer dollar och euro för sammanlagt över 100 miljarder kronor, och därmed köper kronor. Det fick kronan att stärkas något.

"Åtgärden syftar till att begränsa Riksbankens förluster om kronan stärks och har inte ett penningpolitiskt syfte", skriver banken i ett pressmeddelande.

Olle Lindström/TT