DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Företagare åtalas för hemligt ryskt samarbete

Kammaråklagare Henrik Olin under en pressträff med anledning av måndagens åtal mot en man i 60-årsåldern för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och främmande makt. Bild: Henrik Montgomery/TT

I en spektakulär helikopterräd slog Säkerhetspolisen till och grep en man i hans hem utanför Stockholm i höstas. Nu åtalas mannen, en 60-åring född i Moskva, för att ha hjälpt Ryssland att kringgå sanktioner och få tag på teknik från väst som krigsmakten behöver.

Det var tidigt på morgonen den 22 november som Säpo slog till mot mannens villa. Vid insatsen användes två av Försvarsmaktens helikoptrar, och grannarna kunde se hur operatörer från nationella insatsstyrkan firades ned i huset samtidigt som gatan utanför fylldes av polisens mörka fordon.

Villan omringades, rutor krossades och mannens och hans fru, som båda befann sig i huset, kunde snabbt gripas.

– När man ska göra ett tillslag görs alltid en taktisk bedömning och här var ett budskap från min sida att vi måste säkra bevisningen snabbt. Vi samverkade med nationella insatsstyrkan och då kom man fram till att det här var bästa sättet att agera så här snabbt, säger åklagare Henrik Olin till TT.

Par greps

Mannen och kvinnan är båda födda i Ryssland och invandrade till Sverige runt millennieskiftet. De blev svenska medborgare drygt tio år senare.

Kvinnan försattes snart på fri fot och är inte längre misstänkt, men mannen har suttit häktad sedan tillslaget och åtalas nu för flera fall av grov olovlig underrättelseverksamhet.

Mannen har drivit två företag som ägnat sig åt handel med elektronik och industriell utrustning samt konsultverksamhet riktad mot svenska företag verksamma i Ryssland. Men verksamheten har egentligen, menar åklagaren, fungerat som en "plattform för den ryska militära underrättelsetjänsten GRU och en del av det ryska statliga systemet för olovlig teknikinförskaffande från väst".

– Jag påstår att den åtalade har varit en del i ett nätverk, en nod i det här systemet, och att det här är något som grundar sig på Rysslands behov, säger Henrik Olin vid en pressträff tillsammans med Daniel Stenling, chef för Säpos kontraspionage.

Enligt misstankarna har brottsligheten riktat sig både mot Sverige och mot USA. Brottstiden är satt från 2013 då det är tio års preskriptionstid, men kan ha pågått längre.

Daniel Stenling säger att Ryssland är intresserat av kunskap och produkter från väst för att återuppbygga sin krigsmakt som till stor del förstörts i Ukraina.

– Man behöver det för att långsiktigt kunna fortsätta kriget mot Ukraina, och man behöver det också i ett längre perspektiv för att kunna projicera en strategisk påverkan mot Europa och därmed också mot Sverige.

Driver företag i Sverige

Mannen påstås genom sina företag ha skaffat information om föremål som Ryssland på grund av exportregler och sanktioner inte kan få tag på, och sedan medverkat till att köpa och transportera föremålen dit.

I sitt arbete har mannen vilselett leverantörer bland annat genom att lämna falsk eller vilseledande information och agerat med falska identiteter, menar Henrik Olin.

Det är framför allt olika typer av elektroniska produkter som mannen ska ha försett Ryssland med.

Både Försvarsmakten och den federala amerikanska polisen FBI, som också deltagit i utredningen, bedömer att brottsligheten har inneburit betydande risker för Sveriges och USA:s säkerhet.

Mannen har hela tiden förnekat brott och vidhåller sin oskuld, ett tydligt motiv till den påstådda brottsligheten har därför varit svårt att fastställa.

– Men han har bedrivit en verksamhet som han naturligtvis har tjänat pengar på, säger Olin.

I det ena företaget – som har stått för merparten av affärerna – har det skett inköp för ungefär en halv miljard svenska kronor.

Marc Skogelin/TT

Huset där Säkerhetspolisen grep mannen, misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet. Bild från november 2022. Bild: Jessica Gow/TT
Teckning från häktningsförhandlingen i Stockholms tingsrätt den 25 november 2022 på den misstänkte mannen och hans advokat Ulrika Borg. Bild: Anders Humlebo/TT
Kammaråklagare Henrik Olin och Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage, under en pressträff i samband med att åtal väcks. Bild: Henrik Montgomery/TT

Fakta

Enligt brottsbalken 19:10 ska "den som med avsikt att gå främmande makt tillhanda hemligen eller med användande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet för anskaffande av uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra skada för Sveriges säkerhet eller medverkar till sådan verksamhet" dömas för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige.

Olaga underrättelseverksamhet kan även riktas mot enskilda personer snarare än staten Sverige.

Straffskalan för olaga underrättelseverksamhet är fängelse i högst två år. Om brottet bedöms som grovt gäller fängelse i mellan sex månader och fyra år.

Källa: Brottsbalken

Fakta

Huvudstyrelsen för underrättelsetjänsten (GRU) är Rysslands militära underrättelsetjänst. GRU grundades 1942 och är underställd försvarsdepartementet. Under andra världskriget ägnade sig GRU åt att överse sabotage och motståndsrörelser som kämpade mot nazisterna. I dag bedriver GRU sin verksamhet över stora delar av världen.

De spiondömda svenskarna Stig Wennerström och Stig Bergling, huvudpersoner i Sveriges två största spionskandaler, spionerade båda för GRU:s räkning. Det gjorde även de två bröderna Peyman och Payam Kia, som dömdes för spioneri tidigare i år.

Ryska federationens yttre underrättelsetjänst (SVR) är Rysslands civila utrikesunderrättelsetjänst och underställd presidenten. SVR är arvtagare till den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB. När KGB upplöstes i samband med Sovjetunionens sammanbrott bildades SVR (utrikes) och FSB (inrikes).

I fjol dömdes en 47-årig konsult till tre års fängelse för att ha spionerat på Volvo och Scania för Rysslands räkning. Kontakten med mannen skedde enligt åklagaren via en SVR-agent.

Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB) är Rysslands inre säkerhetstjänst och underställd presidenten. FSB är likt SVR arvtagare till KGB. FSB ägnar sig åt bland annat kontraspionage, övervakning och terrorismbekämpning. FSB agerar inom Rysslands gränser och i landets närområde, däribland Ukraina och Baltikum.