DEN SVENSKA INDUSTRIN

Bilindustrin frodas – trots lågkonjunktur

Bilindustrin går starkt trots sämre tider. Arkivbild. Bild: Ben Margot/AP/TT

Ekonomi (TT)

Flera stora biltillverkare har levererat bra resultat under årets första halvår, trots sämre ekonomiska tider och lågkonjunktur.

– Det har varit en perfekt storm utifrån ett resultatperspektiv, säger Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken.

Under torsdagen gav såväl Renault som Mercedes-Benz ett bättre delårsresultat än väntat, och förra veckan visade svenska Volvo Cars på ett rejält försäljnings- och intäktslyft under andra kvartalet – även om vinsten blev sämre än väntat.

– Man kan fråga sig varför det går bra när det är lågkonjunktur, för det brukar det inte göra, säger Christer Karlsson, professor emeritus på Handelshögskolan i Stockholm och expert på fordonsindustrin.

En förklaring är ett uppdämt köpbehov efter pandemiåren, tror han.

– Det var våldsamma nedgångar under pandemin så det är nog en hel del som tänkte köpa en bil då som gör det nu i stället. Sedan är det säsongsbetonat, och det är alltid populärt att köpa bil inför semestern.

Flera gynnsamma faktorer

Men det är också flera andra faktorer som varit gynnsamma för bilindustrin den senaste tiden, säger Hampus Engellau, fordonsanalytiker på Handelsbanken. Prisökningar till följd av minskad produktion under pandemin är en sådan faktor.

– Bilindustrin har brottats med att inte kunna möta efterfrågan på grund av att man har haft svårt att få tag på komponenter, som halvledare, sedan 2021. Det har gjort att man har kunnat ta ut högre priser och ge mindre rabatter. Man har också kunnat prioritera att producera modeller som är mer lönsamma för att man inte har alla komponenter.

Under 2020 sjönk produktionen av nya bilar med 16 procent, medan återhämtningen året därpå bara uppgick till 1,7 procent, förklarar Engellau. I år har däremot tillgängligheten på komponenter blivit bättre samtidigt som leverantörsleden inte varit lika instabila som under pandemin, enligt honom.

– Man kan säga att utifrån ett resultatperspektiv så har det varit lite av en perfekt storm under andra kvartalet, men även under första kvartalet, säger Hampus Engellau.

Undviker sällanköp?

Framöver spår han fortsatt goda tider för bilindustrin, även om inflation och höjda styrräntor står i den ena vågskålen.

– Högre räntor gör att konsumenter är mer försiktiga och kanske undviker att konsumera sällanköpsvaror, vilket bilar är. Det står mellan det och att vi har en bilmarknad som i absoluta tal fortfarande är på historiskt låga nivåer med ett utbytesbehov där fordonsflottan är gammal.

– Om man tittar på prognoser så är det rimligt att anta att vi får en svag uppgång eller oförändrad global bilproduktion. Kanske något svagare i Europa, medan den växer lite i Nordamerika.

Annika Andersson/TT