FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

21 tips för att betala rätt skatt i bolaget

Bild: Jessica Gow/TT

En företagare ska inte betala mer i skatt än vad lagen kräver, skriver Företagande.se och ger 21 tips på hur du kan betala rätt skatt.

Det är värdefullt att som ägare av ett aktiebolag känna till de regler som finns och delvis om att undvika vissa skattereglers effekter genom att välja ett annat alternativ som sänker beskattningen.

Företagande.se har därför satt samman en lista med 21 guider över olika skatteregler och hur du bäst använder dig av dem. Bland annat handlar det om vitsen med periodiseringsfond, viktiga lönegränser av skatteskäl och ur socialförsäkringssynpunkt, tips om 3:12-reglerna och varför du genast ska sluta pensionsspara och istället spara i det egna bolaget.

Företagande.se: 21 tips för skatteplanering i aktiebolag - alla bör planera skatten