CORONAVACCINERINGEN

Mer vaccin gav bättre skydd

Enligt Folkhälsomyndighetens studie gav påfyllnadsdos mot covid-19 bättre skydd till äldre. Arkivbild. Bild: Jessica Gow

Hälsa (TT)

Påfyllnadsdoserna mot covid-19 gav effekt. För äldre gav det ett betydligt bättre skydd mot allvarlig sjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten har undersökt vaccinets skydd mot allvarlig sjukdom och död under vintern 2022/2023 för äldre personer som fick en påfyllnadsdos under hösten 2022.

Bland personer över 65 år som tog en dos under hösten ökade skyddet mot att behöva sjukhusvård till drygt 80 procent. Skyddet mot att avlida med covid-19 inom 30 dagar ökade till nästan 90 procent, jämfört med de som inte tog en dos under hösten, men som fick sin senaste dos för mellan fem och nio månader sedan.

"Studien visar att det är av betydelse att äldre personer fortsätter ta påfyllnadsdoser mot covid-19 för att upprätthålla ett högt vaccinationsskydd mot allvarlig sjukdom och död. Covid-19 sprids fortfarande i samhället och vi får räkna med att det kommer att fortgå även under sommaren", säger Folkhälsomyndighetens biträdande enhetschef Johanna Rubin i ett pressmeddelande.

Personer över 65, och vuxna som tillhör en riskgrupp, rekommenderas att ta påfyllnadsvaccin 1–2 gånger per år, enligt Folkhälsomyndigheten.

Annika Andersson/TT