DEN SVENSKA INDUSTRIN

Ny rapport: Konkurrenskraftiga villkor för industrin på Gotland

Foto: Pressbild

Den råvarubaserade basindustrin skapar jobb och skatteintäkter av stor betydelse för Gotlands ekonomi, enligt en rapport från Industriarbetsgivarna.

– Det finns flera utmaningar som behöver lösas för att stärka industrins konkurrenskraft och för att inte tappa tempo i den gröna omställningen. Det handlar om krafttag för en stabil elförsörjning, om tillståndsprocesser, om kompetensförsörjning och om transportförbindelserna till fastlandet, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, i ett uttalande.

Gotland befinner sig mitt i ett teknikskifte som den gröna omställningen innebär. Den råvarubaserade basindustrin skapar jobb och skatteintäkter av stor betydelse för Gotlands ekonomi och enligt den senaste statistiken skapade ett nytt jobb i basindustrin omkring två ytterligare jobb i andra branscher.

Men ett flertal utmaningar behöver lösas för att säkra jobb och konkurrenskraft. Det behöver dras en ny kraftledning till Gotland, menar Industriarbetsgivarna.

IA: Ny rapport: Konkurrenskraftiga villkor för industrin på Gotland