AI OCH AUTOMATISERING

Debatt: Fler måste våga experimentera kring ai

Bild: Richard Drew

Vi behöver omfamna ett nyfiket och experimenterande sätt för att hantera AI:s framväxt på bästa sätt, skriver Robert Gabrielsson, Koinor Future i en debattartikel i Ny Teknik.

Kraften och möjligheterna med AI är tydliga, men samtidigt som vi måste förhålla oss kritiskt behöver vi också prova, experimentera och reflektera kring alla möjligheter. Det menar Robert Gabrielsson, Koinor Future i ett debattinlägg i Ny Teknik.

Till att börja med handlar det om att börja tänka i termer av lärande istället för utbildning, menar han och pekar på att vikten av ett självstyrt lärande.

Myndigheter som Tillväxtverket, Vinnova och kommuner, företagarorganisationer med flera behöver stötta de mindre företagen i ai-arbetet.

”Det är dags att fasa ut analoga utvecklingsmodeller och ta fasta på de möjligheter som digitalisering, inklusive ai, ger”, skriver Robert Gabrielsson.

Ny Teknik: Debatt: Starta ett AI-lyft för småföretagen