DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Kompetensfrågor avgörande för produktivitetspusslet

Bild: Simon Rehnström/SvD/TT

”En politik för att framtidssäkra Sverige som en dynamisk ekonomi och ett gott samhälle behöver hantera en lång rad utmaningar”, skriver Anders Broström och Pontus Braunerhjelm vid Entreprenörskapsforum och KTH, på Di Debatt.

Debattörerna välkomnar att regeringen har tillsatt en produktivitetskommission, men understryker vikten av att prioritera områden där reformbehoven är störst.

Anders Broström och Pontus Braunerhjelm lyfter fram fyra områden som kommissionen kan bygga vidare på: förstärk incitament för individer att investera i fort- och vidareutbildning, reformera den högre utbildningen, förstärka och förenkla systemet för bedömning av befintlig kompetens, och att se över förutsättningarna för talangattraktion från utlandet.

”En politik för att framtidssäkra Sverige som en dynamisk ekonomi och ett gott samhälle behöver hantera en lång rad utmaningar. Här kan produktivitetskommissionen lämna ett mycket viktigt bidrag genom att lyfta fram reformer kring kompetensfrågorna som en central del av det pussel vi behöver lägga under kommande år”, skriver de på Di Debatt.

Di Debatt: Kompetensfrågor avgörande för regeringens produktivitetspussel