KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”På Arlanda faller bitarna på plats”

Nästa gång du reser, ta en titt omkring för att se hur mycket flyget satsar på klimatomställningen. Allt för att våra ”portar mot världen” ska vara fortsatt attraktiva och hållbara, skriver Nils Paul.

Vi reser eftersom det mesta av världen finns någon annanstans.

Under ett studiebesök på Arlanda blir värdet av tillgänglighet och pusselbitarna för flygets omställning tydliga.

Sveriges port mot världen, just så beskrev kommunikationsminister Gösta Skoglund Arlandas nya landningsbana då den invigdes 1959.

Så är det alltjämt även om samma uttryck kan användas för Öresundsbron eller Göteborgs hamn. Det är en fråga om perspektiv.

Världens historia är i hög grad transporternas. I den globala utvecklingen har logistik möjliggjort näringslivets specialisering och därmed lyft människor ur fattigdom.

Flyg är både en symbol och förutsättning för en sammanknuten värld. När vi reser snabbt över långa avstånd flyger vi.

Men omställning är ett krav för fortsatt tillväxt och EU:s nya klimatpaket Fit for 55 sätter spelplanen. EU har bestämt hur mycket som får släppas ut totalt i utsläppsrättshandeln, att flygets utsläpp ska prissättas och att alla flygbolag ska köpa fossilfritt flygbränsle.

Kommer näringslivet att svara upp mot politikens krav?

För företag är grön tillväxt både en möjlighet och nödvändighet. Utan handel och kompetensutbyte med andra länder kommer flera andra branscher inte heller att växa i Sverige, därför måste flygets omställning lyckas.

Nyligen skrev företrädare för ett riksdagsparti i en debattartikel som kontrast att ”varje gång någon flyger så förstörs lite av framtiden”. Det är ett tondövt förhållningssätt.

Sämre tillgänglighet får konsekvenser. Sverige skulle gå miste om utländska investeringar med förlorade skatteintäkter som följd.

På ett mänskligt plan kommer världen längre bort.

I dag är var femte svensk utrikes född och många fler har släkt och vänner utomlands. När gränserna stängde under coronapandemin påverkade det oss, vi kom längre ifrån de vi bryr oss om.

Men hur ska flyget lyckas ställa om?

Att satsa alla kort på en enda teknisk lösning är naivt och irrationellt.

Fossilt flygbränsle kan redan idag bytas ut mot hållbart. EU har bestämt att det blir obligatoriskt för alla flygbolag att tanka fossilfritt från 2025.

Flygplanstillverkaren Airbus satsar även på vätgasflyg till 2035 och före 2030 kommer elflyg att finnas.

Infrastruktur behöver alltid anpassas för att hålla jämna steg med behov och teknisk utveckling.

Och det märks när man besöker en flygplats.

Arlandas elsystem ska förstärkas, laddinfrastrukturen byggas ut och uppställningsplatser för elflyg iordningsställas.

Mycket mer görs redan i dag för att våra ”portar mot världen” ska vara attraktiva och hållbara.

I februari klippte bland andra Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke bandet för Landvetters nya terminaldel som är flygplatsens största utbyggnad hittills. På Arlanda investeras i en ny marknadsplats, entré och säkerhetskontroll.

Snart är även semestern i antågande med kärleksfulla återseenden och förväntansfulla resenärer.

Ta dig då en extra titt omkring.

Investeringarna du ser görs för klimatomställningen och för att Sverige fortsatt ska vara öppet.

Trevlig resa!

Om krönikören

Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv.