DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: ”Kommuner slipper undan när deras skolor misslyckas”

Skolelever på Rålambshovsskolan på Kungsholmen i Stockholm. Bild: Ingvar Karmhed / SvD / TT

I skoldebatten riktas främst kritik mot friskolorna. Men kommunala skolor är också fullt av brister, skriver skolentreprenören Anders Hultin på DN Debatt.

Färsingaskolan i Sjöbo, Anneroskolan i Helsingborg och Sjöparksskolan i Gällivare, hör till raden av kommunala skolor som uppvisar stora brister.

"Ansvaret vilar tungt på dessa kommunala huvudmän – de sköter helt enkelt inte sitt uppdrag att ge eleverna en utbildning med rätt kvalitet där både lärare och elever känner sig trygga", skriver Anders Hultin.

En anledning till att skoldebatten i dag nästan enbart handlar om friskolors brister, är att vänstern i Sverige har valt att gå till storms mot föräldrars inflytande över sina barns utbildning.

DN Debatt: ”Kommuner slipper undan när deras skolor misslyckas”