KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Grodor samlas in – ger plats för batterifabrik

Biologerna Therese Johannesson och Claes Andrén tittar på groddjur som fångats in i skogen på Volvo Cars industriområde i Torslanda. Djuren försöker ta sig till en damm för parning, men stoppas av plaststaketet och hamnar i en plasthink, som biologerna inrett mysigt med våta löv. Bild: Adam Ihse/TT

Miljö (TT)

När miljövänlig teknik ska fram, kan djur få flytta. Tusentals grodor och salamandrar får ett nytt hem för att Northvolt ska kunna bygga sin batterifabrik vid Volvo Cars i Göteborg.

– Det kommer att bli vanligare att man gör så här, säger biologen Claes Andrén.

Varje morgon går en biolog runt i det fuktiga skogsområdet på Hisingen och samlar in groddjur. De har varit på väg mot någon damm för parningslek, men stoppats av en plastskärm och under natten hamnat i någon av hinkarna som grävts ner för uppsamling.

Djuren läggs i fuktiga tygpåsar, varje art för sig. De släpps ut senare samma morgon, bara någon kilometer bort, i ett område där 14 nya olika dammar anlagts för att groddjuren ska trivas under olika väderförhållanden.

Skogen där djuren bott hittills ligger inne på Volvo Cars område i Torslanda. Den är redan omgiven av asfalterade ytor i ett stort industriområde som började byggas på 1960-talet.

Koltrast och buller

Det är stilla och rofyllt inne i det ganska orörda naturområdet. Men koltrastens sång får konkurrens av ljud från transporter, på olika avstånd.

Nu ska större delen av skogen ge plats för Northvolts batterifabrik, är planen. Tanken är att bygget ska inledas i höst. Mark- och miljödomstolen är på väg att ta ställning till bygglovet.

Som förberedelse ansökte Northvolt och Volvo om att få flytta alla grod- och kräldjur, så att de inte kommer till skada. Länsstyrelsen sade ja.

Men att flytta djur är en sista utväg. Det får man normalt inte göra.

– Det är inte alla ändamål som är godtagbara för en dispens, säger Martin Goblirsch, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

EU-direktiv

Produktion av batterier för elbilar, inne på ett bilföretags område, uppfyllde dock kraven.

– Om det inte varit en så samhällsviktig verksamhet, så hade inte länsstyrelsen godkänt att man förändrar landskapet ogynnsamt för arter som finns med i EU:s art- och habitatdirektiv, säger Claes Andrén, pensionerad professor i bevarandebiologi och nu konsult i grod- och kräldjursflyttning.

Åkergroda och större vattensalamander finns med i EU-direktiven. De är vanliga arter i Sverige, och finns även i skogen vid Volvo.

Men så många som möjligt av alla groddjur och kräldjur ska flyttas. Vanlig groda, åkergroda, ätlig groda och vanlig padda är några av arterna, liksom större och mindre vattensalamandrar.

Man började förra året, då 3 500 groddjur samlades in. Två tredjedelar var salamandrar, de flesta av den mindre arten.

Projektet fortsätter i år. Nu är det unga groddjur, sådana som inte var könsmogna förra året, som hamnar i de trivsamt lövinredda hinkarna. Den bästa chansen att samla in groddjur finns när de är på väg mot dammar för att para sig.

Flera hundra kräldjur flyttades också förra året, framför allt snokar och olika ödlor.

Får lov att kosta

Insamlingen är lågteknologisk, men kräver arbete.

– Det kostar en del. Men det får det göra, säger Christian Jebsen, kommunikationsansvarig för bygget av batterifabriken.

Den nya anläggningen i Torslanda har beräknats ge omkring 3 000 nya jobb.

En liknande flytt av djur görs utanför Mariestad, där lastbilstillverkaren AB Volvo planerar att bygga en batterifabrik. Där har mer än 10 000 salamandrar hittats på en månad. Det är betydligt fler än väntat, rapporterar Vetenskapsradion.

Micke Larsson/TT

Claes Andrén håller upp en åkergroda. Bild: Adam Ihse/TT
Ätlig groda är en av alla groddjursarter som samlas in och flyttas vid Volvo. Den finns normalt i sydvästra Skåne, men har satts ut på ett par platser i Göteborg för länge sedan. Trots artnamnet får man inte äta den. Alla groddjur är fridlysta. Bild: Adam Ihse/TT

Fakta

Man är skyldig att ha den kunskap som krävs för att uppfylla lagens krav om förhållandet till djur och natur.

Olika miljöer är olika komplicerade. Om du till exempel vill bygga på en grusad parkeringsyta, finns inte så många djur att ta hänsyn till.

Om du vill bygga i en naturmiljö, kommer frågor. Vilka arter finns där? Vilken funktion har området för olika växter och djur (t ex parningsområde)? Vad behöver man göra för att få tillräckliga kunskaper? Inventering?

I nästa steg blir det fler frågor från länsstyrelsen. Hur påverkas djuren av bygget och den planerade verksamheten? Vad kan man göra för att minimera påverkan? Går det att göra anpassningar, i tid eller rum?

Att flytta djur är en sista utväg, som sällan används.

I andra fall blir det tvunget att anpassa verksamheten till djuren.

Hittas ingen godtagbar lösning, kan byggplanerna stoppas.

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland