KAMPEN MOT VÄLFÄRDSBROTTEN

Riksrevisionen: Kontrollen av bidrag måste stärkas

Kontrollen över bidragen måste stärkas, menar Riksrevisionen. Bild: Anders Wiklund/TT

Kontrollen över bidragen till civilsamhällets organisationer är svag och risken för fusk och missbruk är stor. Nu riskerar förtroendet att undergrävas. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskning.

Cirka 20 miljarder kronor fördelas årligen till civilsamhällets organisationer. Nu har Riksrevisionen valt att granska fyra myndigheter som tillsammans delar ut 1,4 miljarder kronor om året; Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen.

Enligt granskningen förlitar sig myndigheterna i stor utsträckning på uppgifterna som lämnas i bidragsansökningarna och verksamhetsbesök eller kontroller görs endast i begränsad utsträckning. Därmed bedöms oseriösa aktörer kunna ta del av medlen till annat än vad som avsetts.

– Bidragsgivningen till civilsamhället bygger av tradition på tillit. Samtidigt har risken för fusk och missbruk ökat under senare år. Kontrollerna behöver därför förstärkas, säger Leif Svensson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen: ”Nödvändigt att stärka kontrollen av bidrag till civilsamhället”