ELKRISEN

Elstödet till företag hänger på EU-besked

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Den 30 maj är planen att företagen i södra Sverige ska kunna börja söka elstöd ur en pott om 30 miljarder, med utbetalning i sommar.

Men det hänger på om EU-kommissionen accepterar regeringens modell och när det beskedet kommer.

– Vi har varit väldigt tydliga med att grundpremissen är att kommissionen måste säga ja, det vet generellt sett företagen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) efter att ha informerat riksdagens näringsutskott om elstöden till företag.

– Det är klart att jag hoppas att kommissionen ska klara av att hålla den svenska tidsplanen.

"Helt oklart"

Socialdemokraternas energipolitiske talesperson, Fredrik Olovsson, tycker att regeringen har dragit benen efter sig.

– Det är fortfarande helt oklart när företagen kan få besked om när pengar kan betalas ut, säger Olovsson efter att ha lyssnat till ministern i utskottet.

Regeringen och Skatteverket, som ska ta emot ansökningar och betala ut stöden, har ambitionen att företagen ska kunna börja ansöka om stöd den näst sista dagen i maj. Förutsatt att ett företags ansökan är okomplicerad och så komplett den kan vara ska utbetalning sedan kunna ske relativt snabbt, med början tidigast i juni. Många uppgifter ska hämtas automatiskt.

Men dröjer ett besked från Bryssel kan allt försenas. Regeringen har och har haft tät kontakt med EU-kommissionen både före och efter det att anmälan för godkännande skickades in den 4 april. En del ändringar har gjorts jämfört med de ursprungliga förslagen, för att det inte ska bli nej från kommissionen.

En sådan ändring är att företag med fastprisavtal under den aktuella stödperioden inte ska kunna få pengar för kostnader de inte haft.

Göra allt

– Vi kommer att göra allt vi kan för att kunna serva kommissionen med det den kan behöva för att döma av den här statsstödsfrågan.

Men det går, enligt Ebba Busch inte att säga något om när ett besked kan komma.

– Nej, det vore oklokt för mig att sia om det, säger Busch.

Stödet det handlar om är avsett för företag i elområdena 4 och 3, det vill säga från Skåne och vidare upp i landet till en bit norr om Mälardalen, grovt räknat. De kan söka om stöd som ska kompensera för höga elpriser under perioden från oktober 2021 till och med september 2022.

Stödet bestäms utifrån förbrukning och ges med 79 öre per kilowattimme i elområde 4 och med 50 öre i elområde 3. Ett företag kan max få cirka 20 miljoner kronor i stöd.

Lars Larsson/TT