ELKRISEN

Kraftig ökning av solcellsanläggningar

Antalet solcellsanläggningar i Sverige fortsätter att öka. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Under 2022 installerades 55 000 nätanslutna solcellsanläggningar, vilket är en ökning med 50 procent mot föregående år, enligt Energimyndigheten.

Vid årsslutet fanns det totalt 147 692 elnätsanslutna solcellsanläggningar i landet. Den totala installerade effekten uppgår nu till drygt 2,4 gigawatt, enligt Energimyndighetens senaste kortsiktiga prognos.

Göteborg är den kommun som har störst installerad solcellseffekt på 83 megawatt, vilket utgör nästan 3,5 procent av hela Sveriges effekt. Det är även den kommun där det installerades flest solcellsanläggningar under 2022.

Hallands län är den region med störst installerad effekt per capita, med 430 watt per person.

Energimyndigheten bedömer att solel kommer att mer än mer än fördubblas under de närmaste två åren.

"I och med det höga intresset för klimatomställningen i kombination med de svängande stundvis höga elpriserna vi såg under förra året, kommer vi sannolikt att få se ännu fler solpaneler på våra tak i framtiden", säger Elin Larsson, elmarknadsanalytiker vid Energimyndigheten i ett pressmeddelande.