KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Balanserad politik kan värna konkurrenskraften och minska utsläppen

Genrebild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det går att nå klimatmålen med en balanserad politik som minskar utsläppen och samtidigt värnar konkurrenskraften, skriver företrädare för Fossilfritt Sverige och transportbranschen på Di Debatt.

”Ett antal omvärldsfaktorer har förändrat spelplanen sedan valet i september. Det gör det möjligt för regeringen att både sänka dieselpriset vid pump, samtidigt som Sverige kan fortsätta att investera i inhemsk biodrivmedelsproduktion”, skriver de.

Debattörerna presenterar en rad åtgärder som innebär att dieselpriset vid pump hamnar i nivå med övriga länder i Europa och som även bidrar till att konkurrenskraften bibehålls. De vill bland annat sänka reduktionsplikten för diesel, slopa BNP-indexeringen på drivmedelsskatterna samt att man ökar takten för utbyggnaden av laddpunkter.

”För att nå våra högt satta klimatmål räcker det inte bara med biodrivmedel. Det behövs också en kraftfull satsning på elektrifiering”, skriver de.

Di Debatt: Värna konkurrenskraften och minska utsläppen

Om debattörerna:

Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige

Svante Axelsson, Nationell Samordnare Fossilfritt Sverige

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Tommy Letzén, vd Motorbranschens riksförbund