DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Stoltenberg säker: Sverige blir Natomedlem

Statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Politik (TT)

Sverige kommer att bli fullvärdig Nato-medlem, slår försvarsalliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg fast på en pressträff med statsminister Ulf Kristersson.

– Det är inte en fråga om, utan när, säger norrmannen som hoppas på ett svenskt inträde före Natotoppmötet i juli.

Regeringens proposition om svenskt Natomedlemskap är klar, och riksdagen väntas snabbehandla den så att beslut kan fattas redan under denna månad.

– Då är Sverige helt färdigt att ansluta till Nato efter ungersk och turkisk ratificering, säger Kristersson på tisdagens pressträff.

Försvåra för PKK

Den kanske mest avgörande delen i processen är att övertyga Turkiet om att Sverige uppfyllt sin del i den överenskommelse som slöts i somras och som också undertecknades av Finland. Sveriges nya terrorlagstiftning är enligt Kristersson ett steg på vägen.

– Att stärka den svenska lagstiftningen är bra för Sverige, men det är också ur ett Natoperspektiv bra för framtida allierade. Regeringens fokus på kampen mot organiserad brottslighet kommer att försvåra även PKK:s verksamhet, säger Kristersson.

"Har tjatat"

På torsdag träffas representanter för de tre länderna för att återuppta diskussionerna om en turkisk ratificering. Kristersson väntar sig inga avgörande beslut som följd av mötet, men ser det som positivt.

– Förväntningarna är inte högre än att det är bra att samtalen återstartar. Den här gången finns det mycket att informera om, säger Kristersson.

Även Stoltenberg ser positivt på mötet, men han vill inte spekulera i resultatet av just det mötet. En sak är han dock säker på: Sverige kommer att bli medlem

– Jag har tjatat om det förut, och jag har även gjort det i Ankara. Sverige och Finland har uppfyllt de krav som finns i trepartsöverenskommelsen och det är dags att ratificera Sverige och Finland, säger Stoltenberg.