Händer i veckan

Bild: Michael Probst

EU:s statistikkontor släpper preliminära inflationssiffror för eurozonen samt samlade arbetslöshetssiffror för januari i slutet av veckan.

Måndag 27 februari

  • Svensk Handel publicerar Handelsbarometern för februari. 06.00

Tisdag 28 februari

  • Medlingsinstitutet publicerar den senaste konjunkturlönestatistiken som visar löneutvecklingen till och med december 2022. 08.00

Onsdag 1 mars

  • Pensionsmyndigheten och Pensionsnyheterna arrangerar digitalt möte och panelsamtal om alternativa vägar framåt för pensionssystemet.

Torsdag 2 mars

  • Eurostat presenterar preliminära inflationssiffror för eurozonen samt samlade arbetslöshetssiffror för januari.

Fredag 3 mars

  • Utrikes- och försvarsutskottet avslutar konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik inom ramen för EU-ordförandeskapet. 09.00