DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Rut och rot minskade under dystra 2022

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Bild: Pressbild

Rut och rot minskade under 2022. Länsförsäkringar bedömer att det rådande ekonomiska läget har fått svenskarna att dra in på tjänsterna och istället göra jobbet själva.

Under 2022 kan man se en ökning av tjänster som barnpassning och städning medan tjänster som VVS och bygg minskade. Totalt gjordes rut- och rotavdrag på drygt 18,5 miljarder under 2022 vilket är en minskning från 2021 då motsvarande siffra låg på 19,1 miljarder. Rut minskade med 5 procent medan rot minskade med 9 procent från året innan.

– Glöm inte heller att det numera går att använda bidragen till att forsla bort begagnade möbler till andrahandsbutiker eller loppmarknader, något som kan dryga ut kassan när elräkningen är hög och maten dyr. Det blir en win-win, både för privatekonomin och genom ett bidrag till ett mer cirkulärt samhälle, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett uttalande.

Pressmeddelande: Rut och rot minskade under dystra 2022