FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Humana förvånas av Ivo-beslut – bestrider

Humana stoppas från bland annat personlig assistans. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Inom en mycket snar framtid – den 10 februari – ska omsorgsbolaget Humanas assistansverksamhet vara avvecklad.

Orsak: "misskötsamhet av allvarlig och systematisk karaktär", enligt Ivo.

Humana ska överklaga beslutet, enligt vd Johanna Rastad.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) lyfter i sitt beslut en rad olika skäl till att Humanas tillstånd ska återkallas, bland annat:

Återkommande brister avseende anmälningsskyldighet och förvaltning av allmänna medel, bristande förmåga att efterfölja tidigare beslut från Ivo om att utveckla och säkra verksamhetens kvalité, samt brister i seriositet och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft.

Det indragna tillståndet rör personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst i dotterbolaget Humana assistans.

"Sammantaget uppvisar bolaget misskötsamhet av allvarlig och systematisk karaktär", skriver Anette Nilsson, enhetschef på Ivo, i ett mejl till TT.

Enligt Ivo berörs omkring 2 000 brukare av beslutet.

Humanas vd Johanna Rastad säger under en presskonferens på tisdagseftermiddagen att hon förvånas av grunderna som Ivo fattat sitt beslut på.

– Vi har siktet inställt på att vi bestrider det här. Vi håller inte med och vi tycker inte att det är rätt beslut. Vi kommer att överklaga och kämpa för att det ska bli rätt, säger hon.

Bolagsledningen meddelar att beslutet överklagas och att en begäran om inhibition kommer att skickas in. Utöver de brukare som berörs påverkas 11 000 assistenter av beslutet, enligt bolaget.

– Vi har en så pass stor verksamhet att fel begås även om man inte har intentionen att det ska gå fel. Vi har individer som hjälper andra individer och det kommer alltid hända saker i våra verksamheter. Vi är inte på något sätt felfria, men vi har kämpat för att förbättra den här branschen under många år, säger Rastad.

Flertal anmälningar

Ivo skriver att man sedan 2020 tagit emot ett flertal anmälningar från Försäkringskassan gällande Humana, rörande felaktigt utbetald assistansersättning. Företaget ska ha tagit emot ersättning för assistanstagare som inte haft något hjälpbehov alls. Återkraven som riktas mot bolaget uppgår till totalt 100 miljoner kronor.

Avvecklingen av bland annat assistansverksamheten ska ske snarast, enligt Ivo, men vara avslutad senast den 10 februari.

När det gäller bristerna angående utländsk arbetskraft lyfter Ivo flera exempel där Migrationsverket avslagit ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd men sökanden ändå kunnat arbeta illegalt hos Humana.

I ett pressmeddelande skriver Humana att den privata vårdkoncernen förlorar cirka 2,8 miljarder kronor eller 35 procent av intäkterna.

Ovanligt och allvarligt

Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, säger att hon är djupt oroad – dels för de berörda, dels för hur det påverkar tilliten till välfärden.

– Jag har inte insyn i anmärkningen, men att man stänger ned en så stor del av verksamheten med så här kort varsel, det är både ovanligt och allvarligt, säger hon och fortsätter:

– Vi har tusentals medlemmar som nu är väldigt oroliga och som undrar vad som händer. Kommer man att ha ett jobb att gå till? Vad kommer att hända? Det är många frågor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriver i ett mejl till TT att de inte har någon överblick över hur många kommuner som påverkas.

"Kommunerna har tidigare haft erfarenhet av att utförare slutat med sina uppdrag och kommer att göra allt de kan för att alla omsorgstagare ska få den hjälp de behöver", skriver Greger Bengtsson, äldresamordnare på SKR, i mejlet.

Bolaget är börsnoterat och handeln stoppades inför beskedet. När handeln släpptes fri på eftermiddagen rasade kursen 50 procent.

Olle Lindström/TT

Tobias Österberg/TT

Sofie Fogde/TT

Marcus Lindström/TT