BROTTSBEKÄMPNINGEN

Tunga åtgärder mot gängen dröjer

Regeringen utlovar en lång rad straffskärpningar, men många kan dröja. Bild: Caisa Rasmussen/TT

Politik (TT)

Regeringen skärper straffen för brott i kriminella nätverk. Några dubbla straff, som utlovades i valrörelsen, handlar det dock inte om i detta steg.

Flera av regeringens åtgärder mot gängen dröjer innan de är på plats.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna gick till val på hårdare tag mot gängen och nya verktyg för rättsväsendet.

Sedan dess har gängvåldet eskalerat – bara sedan julhelgen har det varit 16 skjutningar och 11 sprängningar enbart i Stockholmsområdet.

– Det här är ett stort hot mot många människors vardag. Så här kan vi inte ha det, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Skärpta straff

Regeringen lägger nu fram en proposition om skärpta straff för brott som begås i kriminella nätverk. Det är lagförslag som togs fram av den tidigare S-regeringen.

Det handlar bland annat om våldsamma gänguppgörelser och flera andra brott som är vanliga i den kriminella miljön, som rån, grovt olaga hot och narkotikaförsäljning.

M har utlovat dubbla straff för gängkriminella, men det är inget som sker nu.

– Det här är det steg vi tar nu på vägen mot dubbla straff. Det här var en utredning som redan fanns, det vill säga det gick att stifta en lag nu, säger Kristersson.

Målet är fortfarande dubbla straff, men när det kan bli verklighet nämns inte.

Tar år att förverkliga

Det ska också bli brottsligt att dra in unga i kriminell verksamhet. Brottet ska kunna ge fängelse i upp till fyra år.

Därtill vill regeringen ge polisen möjlighet att hämta in uppgifter om kriminellas kommunikation i realtid. Men det är något som först måste utredas – liksom flera andra av regeringens tidigare aviserade förslag, som visitationszoner och anonyma vittnen. Det dröjer alltså innan allt detta kan komma på plats.

Samtidigt är det akut att stoppa det grova gängvåldet, som nått extrema nivåer trots att polisen redan fått flera nya verktyg och att straff höjts.

Även fast polisen säger sig ha koll på de gängkriminella och konflikterna tycks den inte ha kunnat förutse eller förhindra de grova våldsdåd som skett på sistone.

– Vi har en hårt pressad polismyndighet som burit tungt under lång tid. Flera av de förslag vi presenterar i dag kommer att underlätta polisens arbete, men det kommer att ta tid och man behöver bli fler för att kunna hålla uppe trycket, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Inte tillräckligt

SD:s partiledare Jimmie Åkesson vill se kraftigt ökade anslag till hela rättskedjan.

TT: Fungerar inte de verktyg polisen redan fått, till exempel hemlig dataavläsning som skulle vara en "game-changer"?

– Anledningen till att vi lägger förslag om att lagstifta om nya verktyg är för att man inte har tillräckliga verktyg i dag, säger Åkesson.

– Skjuter man också till de resurser som rättsväsendet, inte minst då polisen, vill ha har man åtminstone gett dem de ekonomiska förutsättningarna för att lösa sin uppgift.

TT: Är du oroad över polisens förmåga?

– Jag är oroad över polisens resurser, verktyg och den våldsvåg som sköljer över landet. Min övertygelse är att polisen gör det man kan givet de resurser och verktyg man har för att hantera det här, säger Jimmie Åkesson.

Anja Haglund/TT

Maria Davidsson/TT

Fakta

Fyra åtgärder presenterades av regeringen på torsdagen:

1. Skärpta straff för gängbrott

Hårdare straff för våldsamma gänguppgörelser samt skärpta minimistraff för bland annat rån, grovt olaga hot och utpressning. Ny straffbestämmelse om involverandet av unga i brott. Lagförslag läggs till riksdagen, lagen kan träda i kraft tidigast i sommar.

2. Utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel

Polisen ska få möjlighet att hämta in uppgifter om meddelanden i realtid. Tilläggsdirektiv till utredning som ska vara klar i höst.

3. Förändrad sekretesslagstiftning

Skola och socialtjänst ska kunna dela mer information med polisen. Tilläggsdirektiv till utredning som ska vara klar i höst.

4. Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Domstol ska i fler fall pröva barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremiss. Oklart när lagen kan träda i kraft.