USA:S EKONOMI

Män i USA lämnar arbetsmarknaden: "Oroande"

Jay Silva på morgonpromenad med sonen Levon och hunden Cosmo i Lisbon, Connecticut. Bild: Mattias Lundblad/TT

USA (New London, TT:s utsända)

Allt färre män i USA arbetar eller söker arbete – trots att arbetslösheten i landet är låg.

Utvecklingen har förstärkts av pandemin.

– Det har varit fantastiskt att kunna ägna full uppmärksamhet åt familjen, säger Jay Silva, 37 år.

Det är onsdagsmorgon och Jay Silva vinkar till grannarna när han promenerar genom hemstaden New London, Connecticut, med sin åtta månader gamla son Levon i en bärsele på magen.

Under pandemiåret 2020 förlorade 37-åringen jobbet som produktionsledare på en teater i New London i nordöstra USA när nöjeslivet stängde ner. Sedan dess har han stannat hemma och tagit hand om Levon och hushållet, medan hans fru Rebekah försörjer familjen genom sitt jobb som skolpsykolog.

– Vi vill inte skicka Levon till en förskola och vi kom fram till att jag kan fortsätta stanna hemma, säger Jay Silva.

Han var utarbetad av jobbet på teatern, som innebar långa dagar och låg lön.

– Jag hamnade på sjukhus med hjärtklappning. Läkarna sade att det förmodligen berodde på stress.

"Uppmärksamhet åt familjen"

– Jag tog emot pausen som pandemin förde med sig med öppna armar. Det har varit fantastiskt att kunna ägna full uppmärksamhet åt familjen.

Efter en lång period utan lön väntar Jay Silva på att inleda en distansanställning för ett teaterkompani. Utgifterna för mat, gas och el blev till sist för höga för en enda familjeförsörjare.

Men hundratusentals andra amerikanska män i hans ålder som förlorade sina jobb när pandemin bröt ut har fortfarande inte återvänt till arbetsmarknaden. Färre män i åldersgruppen 35 till 44 år arbetar eller söker jobb i dag jämfört med innan pandemin. Detta trots att arbetslösheten är låg.

Framför allt handlar det om män utan universitetsutbildning.

"Intressant och oroande"

– Det är en intressant och oroande utveckling, säger Richard D Reeves, ekonom knuten till tankesmedjan Brookings Institute, där han studerar mäns roll på arbetsmarknaden.

– Mitt intryck är att männen är på reträtt i samhället.

Samtidigt är de kvinnor i USA som förlorade sina jobb under pandemin i högre grad tillbaka på jobbet.

– Kvinnor är bättre utbildade och många växande yrkesgrupper inom sjukvård och undervisning är kvinnodominerade, säger Richard D Reeves.

Amerikanska män har varit på väg bort från arbetsmarknaden under flera decennier. I mitten av 1950-talet var det bara en av 50 män i åldrarna 25 till 54 som varken arbetade eller sökte arbete.

I dag är siffran en av nio. En del av trenden handlar om förändrade könsroller och att fler män, liksom Jay Silva, stannar hemma för att ta hand om sina barn.

–  Men det rör sig om en liten grupp, säger Richard D Reeves.

Slagit ut mäns arbeten

– Till stor del handlar det om att avindustrialisering och automatisering slagit ut många traditionellt manliga arbeten, samtidigt som män inte lärt sig nya färdigheter som snabbt kan göra dem anställningsbara på nytt, fortsätter han.

– Vi ser också mycket omfattande problem med att män hamnar utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa och missbruk.

John Morgan, 64, som driver en firma som installerar bensinmackar i utkanten av staden Norwich i Connecticut, har i flera år haft problem med att hitta arbetskraft inom sin kraftigt mansdominerade yrkesgrupp.

– Regeringen pumpade in mycket pengar under pandemin så att företag skulle kunna anställa folk, säger John Morgan. Men jobbansökningarna till hans firma har varit få.

– Många av de som hör av sig har inlärningssvårigheter, och det rätta drivet saknas.

John Morgans ende anställda, 25-årige Nate Behr, svetsar ihop ett brunnslock i den kylslagna verkstaden. Regn droppar in från taket. Firman går bra och John Morgan arbetar sju dagar i veckan, men verkstaden börjar bli till åren.

Vill gå i pension

John Morgan försöker gå i pension från det företag som han startade 1979 tillsammans med sin far, men med bara en anställd tar det tid att slutföra firmans många uppdrag.

– Jag har svårt att sova på nätterna. Det blir en stor omställning att inte längre vara killen som bestämmer och som ger sig ut varje morgon och får saker gjorda, säger John Morgan.

Att yngre generationer amerikanska män saknar John Morgans arbetsglädje leder till problem för USA, enligt Richard V Reeves.

– Den enda anledningen till att medelklassens inkomster ökat de senaste 40 åren är att kvinnor arbetar mer och tjänar mer. Att män inte är på arbetsmarknaden drabbar framför allt familjernas finanser, och det är en av orsakerna till att USA:s ekonomi inte är i bättre skick, säger han.

Jonas Cullberg/TT

Jay Silva med sonen Levon i Lisbon, Connecticut. Bild: Mattias Lundblad/TT
John Morgan i sin verkstad i Lisbon. Han hoppas kunna gå i pension snart, men söker efter en efterträdare. Bild: Mattias Lundblad/TT
Nate Behr, 25, är John Morgans för tillfället ende anställda på verkstaden. Bild: Mattias Lundblad/TT
John Morgan i sin verkstad i Lisbon, Connecticut i USA. Han hoppas kunna gå i pension snart, men söker efter en efterträdare. Bild: Mattias Lundblad/TT

Fakta

22 miljoner jobb försvann när pandemin härjade som värst i USA under 2020. Framför allt drabbades kvinnor, som till större del tog hand om barnen när skolor och förskolor stängde.

Sedan dess har kvinnor i högre grad än män återvänt till arbetslivet. 61,6 procent av de 263 000 jobb som tillkom i USA i november gick till kvinnor.

Särskilt långsamt har det gått för amerikanska män i åldrarna 35 till 44 år att komma tillbaka till arbetsmarknaden. 89,7 procent av dem arbetade eller letade arbete i november 2022, jämfört med 90,9 procent innan pandemin.

Samtidigt är arbetslösheten låg – i december låg den på 3,7 procent för tredje månaden i rad.

Framförallt är det män utan universitetsutbildning som hamnar utanför arbetsmarknaden. En färsk studie från Federal Reserve kopplar utvecklingen till förlorad social status bland icke universitetsutbildade män. Detta på grund av att deras löner halkat efter bättre utbildade jämnåriga män, vilket gör dem mer benägna att lämna arbetslivet.

Att män i åldrarna 35 till 44 år inte arbetar har också kopplats till att sysselsättningsgraden inte har hämtat sig för dagens medelålders män sedan finanskrisen 2008, då många av dem just börjat sin karriär.

Källor: National Women’s Law Center, Federal Reserve, Department of Labor