ELKRISEN

Elstöd till företag - nytt försök i dag

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) överraskade många med att stoppa ett förslag om elprisstöd till företag, kommuner och föreningar dagarna före jul. Nu kommer ett nytt förslag från Svenska kraftnät. Arkivbild Bild: Claudio Bresciani/TT

Ekonomi (TT)

Ett uppdaterat förslag om elprisstöd till företag, kommuner och föreningar väntas i dag från Svenska kraftnät.

Ett tidigare försök hamnade i papperskorgen i slutet av december, sedan regeringen bedömt att det skulle strida mot EU-regler om statsstöd.

Precis som när det gäller elprisstödet till hushåll – som enligt regeringens plan ska börja betalas ut i februari – är det bara elanvändare i södra Sverige som kommer att omfattas av det stödpaket som nu ska presenteras. Den stora skillnaden är att det nu handlar om ett stöd riktat till företag, kommuner och föreningar.

"Då blir det akut"

Behovet av elprisstöd är på sina håll på väg att bli akut, enligt Günther Mårder, vd på branschorganisationen Företagarna, med cirka 60 000 medlemsföretag.

– Det är tufft för många, säger han.

Han beskriver hur företag tappar försäljning samtidigt som kostnaderna för alla varor och tjänster som köps in ökar i inflationens spår.

– Och ovanpå det har de en energikostnad som är dubbelt upp, eller tredubbelt upp – då blir det akut, säger han.

Vägen fram till dagens förslag från Svenska kraftnät har varit lång och krokig. Svenska kraftnät fick i uppdrag av den tidigare regeringen att ta fram ett förslag den 18 augusti i fjol. Det lades fram efter två månader, i slutet av oktober.

Men efter en runda hos Energimarknadsinspektionen kom den 22 december beskedet från energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) att det som låg på bordet inte dög. Stödmodellen skulle enligt Busch strida mot EU:s statsstödsregler.

55 miljarder från flaskhalsavgifter

Problemet ministern pekade på var effekterna av det tak för ersättningarna för storförbrukare som Energimarknadsinspektionen lagt till. Detta tak innebar i korthet att elanvändare som förbrukade mer än tre miljoner kilowattimmar skulle särbehandlas och tvingas ansöka för att få stödet, medan övriga skulle få det automatiskt.

Elprisstödet till företag, kommuner och föreningar ska – precis som motsvarande stöd till hushåll – finansieras av 55 miljarder som hämtas från de så kallade flaskhalsavgifter som Svenska kraftnät drar in. Det belastar därmed inte regeringens budgetutrymme.

Dagens nya förslag om stöd från Svenska kraftnät går nu till Energimarknadsinspektionen för godkännande. I förra rundan tog det tre veckor för inspektionen att justera och ge klartecken.

Ett separat riktat stöd till elintensiva företag – som det har avsatts 2,4 miljarder kronor för i statsbudgeten – har tidigare presenterats av regeringen. Det ligger sedan slutet av december för prövning hos EU-kommissionen.

Regeringen har även föreslagit justeringar när det gäller möjligheten för företag att få anstånd med skatteinbetalningar för att hjälpa företag i krisläget – vilket ska läggas fram i en extra ändringsbudget i slutet januari.

Joakim Goksör/TT