DEN AKUTA ELKRISEN

Busch på Skånebesök: "Bereder dag och natt"

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) skakar hand med dumperförare Hanna Strömberg, NCC, efter att ha fått provköra i NCC:s bergtäkt i Södra Sandby utanför Lund. Bild: Cecilia Klintö/TT

Ekonomi (TT)

Ebba Buschs (KD) första ministerbesök går till den del av Sverige där elkrisen slår hårdast, elprisområde fyra. Men företagen får vänta på besked om det utlovade elstödet.

– Vi bereder dag och natt frågan om stöd till företagen, men det är ännu inte klart.

Den nyblivna energi- och näringsministern inleder Skånebesöket med att ratta världens första fossilfritt tillverkade dumper i NCC:s bergtäkt utanför Lund. Senare ska hon träffa Företagarna syd, vars företrädare riktat skarp kritik mot att regeringen hittills inte kunnat precisera när elstödet till företagen ska betalas ut.

– Jag lider verkligen med de här företagen, det är en otroligt tuff situation, säger Ebba Busch och tillägger att det hela tiden varit planen att besöka Skåne, men att hon först ville kunna ge besked om stöd el- och gasprisstöd till hushållen.

– Skåne har haft många politiker från den tidigare regeringen som har tagit del av den svåra situationen i den här tillväxtregionen, som har kommit hit, druckit kaffe, beklagat sig, åkt hem och inte gjort någonting – mer än att fortsätta montera ned det svenska elsystemet. Jag står för en annan politik.

Efterlyser långsiktighet

På plats i bergtäkten finns företrädare för NCC, Volvogruppen och SSAB. För dem är inte elstöd den stora frågan, utan långsiktiga lösningar på energikrisen.

– Vi har självklart sympati för de små företagen som inte har den styrkan och kraften som vi har, så vi förstår att det är en diskussion. Men för oss är den långsiktiga förutsägbarheten och tillgången till kraft som är det viktiga, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef NCC.

Niklas Wahlberg, ansvarig för partnerskap inom Volvogruppen, är noga med att inte recensera den nya regeringens politik. Volvogruppens klimatmål är att 2040 vara helt fossilfri.

– Det innebär bland annat att vi satsar väldigt mycket på att elektrifiera våra fordon. När vi nu gör den här resan för alla fordon inom Volvogruppen så vill vi propagera för mer billig, grön el av alla energislag och att det gärna får bli överenskommelser som är långsiktiga, för det är viktigt i vår resa.

Han efterlyser brett förankrade politiska beslut som garanterar en hållbarhet utöver de politiska mandatperioderna.

"Stelbenta principer"

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, framhåller att energikrisen innebär utmaningar också för stora bolag. Tillgång till el på rätt plats till ett konkurrenskraftig pris är en förutsättning för att framställa det fossilfria stålet.

– Själva tilldelningsprinciperna är i dag väldigt stelbenta och går efter ett kölappssystem, utan att ta hänsyn till klimatnyttan i hur vi använder elen. Det är en fråga för oss.

Tillståndsprocessen för att bygga ny kraftproduktion och kraftledningar måste snabbas på, understryker han. Hittills har tillståndsfrågan varit en begränsande faktor för SSAB:s omställning.

– Det påverkar tidsplanen för när vi kan byta ut kolet och gå över till en fossilfri teknik, säger Martin Pei.

Cecilia Klintö/TT

Grete Aspelund, affärsområdeschef på NCC, framför världens första fossilfria dumper i NCC:s bergtäkt i Södra Sandby utanför Lund. Bild: Cecilia Klintö/TT