JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Svenska bolag kan undantas ny kvoteringslag

Bild: Michael Sohn

Svenska bolag kan undantas det nya EU-direktiv om kvotering i börsbolagsstyrelser. Anledningen är en redan hög jämställdhet i styrelserummen, skriver SvD Näringsliv.

Enligt EU-direktivet ska börsnoterade bolag med mer än 250 anställda se till att 40 procent av de sittande styrelseledamöterna tillhör det kön som är underrepresenterat. Detta ska vara uppnått till 2026.

Men i lagstiftningen finns också ett undantag som gör att länder som redan har en effektiv lagstiftning om kvotering, eller närmar sig målet, inte behöver uppfylla kraven. Här kvalificeras Sverige som ett av de länderna.

– Sverige ligger runt 35 procent i statistiken, vilket gör att undantaget är tillämpligt och direktivet kommer inte att påverka något bolag direkt om man inte sjunker lägre i statistiken, säger Björn Kristiansson, verkställande ledamot vid Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Svenska Dagbladet: Svenska bolag undantas ny kvoteringslag