DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Ledare: Svenska bolag ratar Sverige

Genrebild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

”Vårt företagsklimat har tyvärr inte utmärkt sig på ett positivt sätt den senaste tiden”, skriver Frida Wallnor på DI:s ledarsida.

Hon lyfter fram Svensk Exportkredits undersökning Exportkreditbarometern som visar att bara fem procent av de svenska exportbolagen, som har produktion utomlands, har planer på att flytta verksamhet till Sverige under det kommande året.

”Oavsett hur man bedömer globaliseringens och frihandelns fortsatta styrka bör regeringen tolka Exportkreditbarometern som en varningssignal, om inte annat i förebyggande syfte”, skriver hon.

DI Ledare: Allvarligt att svenska bolag ratar Sverige