DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Stockholms hushåll ser beckmörk på ekonomin

Bild: Martina Holmberg / TT

"Hushållen anser att det ekonomiska läget är beckmörkt", säger Handelskammarens chefekonom Stefan Westerberg till DN i samband med senaste siffror från Handelskammarens Stockholmsbarometer.

I takt med ökad inflation får Stockholms hushåll bära allt högre kostnader i räntor, el- och bensinpriser samt livsmedel. Kostnadsökningarna befaras fortsätta in på 2023 vilket fördjupar hushållens pessimism.

Enligt Stefan Westerberg har Stockholmshushållen högre kostnadsökningar än rikssnittet. Det är till stor del en följd av större bolån samt högre energipriser.

– I vår kalkyl för 2023 är det en typfamilj i Norrbotten som får mest kvar i plånboken, säger Stefan Westerberg.

När hushållen minskar sin konsumtion slår det mot företagens omsättning och därefter på arbetsmarknaden. Sällanköpshandeln samt hotell- och restaurangbranschen hör till de värst drabbade.

– När vi måste spara drar vi in på sådant som är trevligt men inte nödvändigt, som att köpa nya vitvaror, semestra eller gå på restaurang, säger Stefan Westerberg.

Dagens Nyheter: Stockholms hushåll ser beckmörkt på sin ekonomi