Expert: Rysslands beslut kan höja mjölkpriset

Innan kriget var Ukraina en av världens största producenter och exportörer av korn. Arkivbild. Bild: Efrem Lukatsky/AP/TT

Livsmedel (TT)

Rysslands beslut att dra sig ur spannmålsavtalet kan på sikt få effekter även i Sverige. Dyrare mjölk, ägg och kött kan bli följden om Ukraina inte kan föra ut sina produkter, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF.

Svaret på hur marknaden reagerar på att Ryssland drar sig ur avtalet som ska säkra spannmålsexport från Ukraina kommer att synas på måndagen.

– Det blir intressant att se hur spannmålsbörserna rör sig. För att det ska bli något större genomslag generellt krävs det att det blir ett bestående problem, och det har att göra med hur krigsutvecklingen ser ut. Men det är ett tecken som går åt fel håll, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund.

För livsmedelspriserna var läget enligt Lars-Erik Lundkvist betydligt skakigare i början på året i en tid då man inte visste hur 2022 års skörd skulle bli. Att skördarna visade sig bli okej gjorde läget stabilare.

– Det var värdefullt, inte minst för svenska lantbrukare att bärga en hyfsat hög skörd ett år med höga kostnader förenade med odlingen. Det kommer naturligtvis vara ännu viktigare 2023, för det är först då det höga gödselpriset slår igenom fullt, tillsammans med fortsatt höga dieselpriser, säger Lars-Erik Lundkvist.

Dyrare djuruppfödning

Sommarens spannmålsavtal bidrog till ytterligare prisnedgångar på marknaden. Om inga lastfartyg tillåts lämna ukrainska hamnar framöver kan priserna på bland annat foder komma att stiga. På sikt skulle djuruppfödningen bli dyrare och till slut leda till högre butikspriser på en rad produkter.

– Då börjar det påverka all annan animalisk produktion som mjölk-, ägg- och köttproduktion, säger Lars-Erik Lundkvist.

Vill sälja gödsel

Ukraina, en av världens störta exportörer av spannmål, tvingades stoppa nästan alla leveranser efter Rysslands storinvasion i februari.

Det var i juli som företrädare för Ukraina och Ryssland skrev under ett avtal under överinseende av FN och Turkiet för att säkra exporterna från Svarta havet. Avtalet, som var satt att gälla i 120 dagar, har gjort att Ukraina kunnat exportera nio miljoner ton spannmål.

Redan före lördagens besked har det från ryskt håll kommit signaler om att man inte vill förlänga avtalet om inte sanktioner mot rysk gödselexport lyfts.

– Ryssland vill ju sälja sitt gödsel västerut. Det är inte så många som är så värst förtjusta i det, men man testar nog alla möjliga kort i det här läget, säger Lars-Erik Lundkvist.

Olle Bengtsson/TT

Fakta

Spannmålsavtalet slöts mellan Ukraina och Ryssland på initiativ av FN och Turkiet i slutet av juli.

Avtalet innebär att spannmål, olja och majs ska få lämna jordbrukslandet Ukraina genom tre ukrainska hamnar – Odessa, Pivdennyj och Tjornomorsk.

Ukraina ska lotsa lastfartygen till turkiska hamnar där de lossas för vidaretransport till köpare runt om i världen.

Återvändande lastfartyg inspekteras av tjänstemän från FN, Turkiet, Ukraina och Ryssland för att säkra att de är tomma och inte transporterar vapen.

En gemensam central ska sättas upp i Istanbul för att övervaka och koordinera transporterna.

Fartyg och hamnar som används för transporterna ska fredas från fientliga attacker.

Även rysk export av vete och gödningsmedel via Svarta havet ska underlättas.

Källa: The New York Times