Händer i veckan

Bild: Mostphotos/ Adam Wrafter/TT

Yrkesvuxutbildning och lönebildning är två evenemang att hålla koll på under veckan. Svenskt Näringsliv respektive Medlingsinstitutet står bakom.

Måndag 24 oktober

  • Backåkra Summit. Åtta företagsledare, från olika branscher, möts för att diskutera hur de tillsammans når affärsmässig hållbar utveckling med grund i de globala målen. 15.15

Tisdag 25 oktober

  • Konjunkturinstitutet publicerar lönebildningsrapport. 09.15
  • Industriarbetsgivarna presenterar rapporten "Konkurrenskraft för basindustrin i Norrbotten – så skapas förutsättningar för klimatomställning och fler jobb". 11.00
  • SNS arrangerar seminarium som tittar närmare på hur arbetsgivare bedömer språkets betydelse vid anställning och hur kunskaper i svenska påverkar utrikes föddas chanser i en rekryteringsprocess. 15.00

Onsdag 26 oktober

  • Byggföretagen presenterar konjunkturprognos över bygginvesteringar i bostäder, offentliga lokaler och infrastruktur samt sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen. 06.00
  • Medlingsinstitutet arrangerar konferensen ”Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen”. 09.00
  • Skogsstyrelsen arrangerar konferens, där bland annat rapporten "Skogliga konsekvensanalyser", som väntas ligga till grund för beslut om skogens framtid för lång tid framöver, presenteras. 10.00

Torsdag 27 oktober

  • SNS arrangerar ett samtal om lösningar på den pågående energikrisen. 08.30
  • Svenskt Näringsliv presenterar en rapport om digital inlämning av årsredovisningar. 09.00

Fredag 28 oktober

  • Svenskt Näringsliv lanserar förslag för en bättre yrkesvuxutbildning som kan bidra till fler jobb och bättre integration. 09.00