ENERGIPOLITIK

Rapport: Så ska den cirkulära staden minska energibehovet

Visualisering av urbant odlingsgrannskap i den planerade stadsdelen Sätra i utkanten av Västerås. Illustration: Sweco Architects och Mandaworks

Byggs nya stadsdelar rätt från början kan det minska energibehovet med 75 procent. Det konstaterar Sweco i en ny rapport om cirkulära städer, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

– Städer står idag inför en dubbel utmaning i att de måste uppfylla klimatmålen samtidigt som fler bostäder behövs. Swecos siffror visar att enorma energivinster möjliggörs genom en kombination av energieffektiva åtgärder, lokal elproduktion, cirkulära energiflöden och arkitektonisk utformning, säger arkitekten Charlie Gullström, som är forsknings- och innovationsstrateg på Sweco och en av författarna till Swecos rapport om cirkulära städer, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är det norm att gå, cykla och använda eldrivna mobilitetstjänster i den cirkulära staden år 2040.

– Det är en myt att vi måste flytta ut till gårdar på landet för att leva hälsosamt, harmoniskt och hållbart. Swecos rapport visar att svaret finns i städerna, säger Charlie Gullström.

Pressmeddelande: Sveriges nya stadsdelar sänker energibehovet med 75 procent och förbättrar folkhälsan

Läs rapporten