CORONAVACCINERINGEN

FHM: Det här gäller för vaccineringar i höst

Tre olika vaccinationer kommer att pågå samtidigt i höst. Arkivbild. Bild: Ole Gunnar Onsøien/NTB scanpix / TT

Medicin (TT)

Tre olika vaccineringar är aktuella samtidigt: mot säsongsinfluensa, mot covid-19 och – för vissa – mot pneumokocker.

Men kan man ta dem vid samma tillfälle? Så här säger Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationerna mot säsongsinfluensan börjar den 8 november för personer i riskgrupp. Dit hör bland annat de som är 65 år och äldre, personer i medicinsk riskgrupp under 65, anhöriga till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och vård- och omsorgspersonal.

Under fyra veckor prioriteras dessa grupper för vaccination. Efter den 5 december kan även andra vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

Sedan september är även vaccineringen med påfyllnadsdoser mot covid-19 i gång. När covidvaccinen var nya uppmanades man att undvika att ta andra vaccin, till exempel mot influensa, samtidigt. Detta eftersom det inte var känt i detalj hur covidvaccinen fungerade. Den avrådan har man numera tagit bort.

– Man kan ta influensavaccin samtidigt som covid-19-vaccin, men helst inte i samma arm, säger Annasara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Detta för att man inte ska bli alltför öm i armen.

– Det finns också undantag. På särskilt boende ges ibland ett förstärkt influensavaccin och det bör inte tas samtidigt som ett av vaccinerna mot covid-19. Vaccinet, Nuvaxovid, är också ett förstärkt vaccin. Undantaget rör ett fåtal personer och personalen på boendet har information om detta, säger Annasara Carnahan.

Nytt vaccinprogram

Att ta flera vaccin samtidigt ökar risken för biverkningar något. Oftast är de lindriga.

– Risken för allvarliga biverkningar ökar däremot inte. För de allra sköraste kan det ändå vara bra med tid mellan de olika vaccinen. Även lindriga biverkningar kan vara jobbiga för dem, säger Annasara Carnahan.

Hon säger att friska personer som tar flera vaccin samtidigt kan få lite ökade symtom som trötthet, feber eller ömhet vid injektionsstället.

Från och med i år finns också ett nytt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation.

– Exakt vilka riskgrupper som ska ingå i programmet är inte bestämt ännu, det beslutas inom kort. Det är i stort sett samma riskgrupper som nu rekommenderas pneumokockvaccination, men programmet kommer att begränsa sig till andra åldersgrupper, säger Johanna Rubin, utredare på Folkhälsomyndigheten.

För närvarande rekommenderas pneumockovaccin till alla 65 år och äldre samt till vuxna och barn över två år som har sjukdomar som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom.

Vänta sju dagar

Pneumokockvaccinet är egentligen inget säsongsvaccin, det kan tas när som helst under året.

– Ofta är det just i samband med influensan som många vaccinerar sig mot pneumokocker också. Det gör att det i år är tre vacciner som är aktuella vid samma tidpunkt, säger Johanna Rubin.

Att ta vaccin mot influensa och lunginflammation samtidigt går nästan alltid bra.

– Samma gäller att ta covid- och pneumokockvaccin samtidigt. Två vaccin är okej, oavsett vilka de är. Men det är onödigt att ta alla tre vid ett och samma tillfälle, inte minst för att man kan blanda ihop eventuella biverkningar då, säger Johanna Rubin.

Enligt Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten ska man vänta minst sju dagar innan man tar det tredje vaccinet. För barn som vaccineras mot covid-19 rekommenderas generellt att man väntar i sju dagar med andra vaccinationer.

Vivvi Alström/TT

Fakta

Säsongsinfluensa

Vaccin erbjuds personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper under 65 år (till exempel gravida och kroniskt hjärtsjuka), hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och vård- och omsorgspersonal.

Covid-19

Alla som är 65 år eller äldre bör ta en ny, femte, påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Detta gäller även personer som tillhör en riskgrupp och som är 18 år eller äldre. För personer under 65 år bedöms risken för allvarlig sjukdom vara så pass låg, såvida man tagit tre doser, att Folkhälsomyndigheten inte ser några skäl att rekommendera ytterligare påfyllnadsdoser, förutom till riskgrupper. Vaccin ska dock finnas tillgängligt för dem som ändå vill vaccinera sig.

Pneumokocker

Vaccination rekommenderas till vuxna och barn två år och äldre, om de har sjukdomar och tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre. Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer inom kort.

Källa: Folkhälsomyndigheten