REGELKRÅNGLET

Kravet på nya regeringen: Genomför förenklings­utredningen

Svenskt Näringsliv ökar pressen på den kommande regeringen att genomföra förenklingsutredningens förslag.

Förra året presenterades den så kallade Förenklingsutredningen där hela regelgivningsprocessen ses över.

– Förslaget innefattar bland annat att förbättra konsekvensanalyserna innan ny lagstiftning beslutas och möjligheter att kunna justera i regelverk som skapar onödigt krångel, säger Christer Östlund, expert på regelförbättring på Svenskt Näringsliv.

Christer Östlund lyfter flera andra förslag, som att Regelrådet ska kunna skicka tillbaka bristfälliga konsekvensutredningen och kräva kompletteringar innan ett lagstiftningsärende kan gå vidare.

– Innan en ny regel träder i kraft bör det beslutas om en tidpunkt då regelns effekter ska utvärderas. Därför bör man införa principen om en så kallad solnedgångsklausuler, det vill säga om inte en utvärdering görs eller om utvärderingen visar att kostnaderna för regel överstiger nyttorna ska den justeras eller tas bort.

Svenskt Näringsliv: Kravet på nya regeringen: Genomför förenklings­utredningen