DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Elprischock kan ge företagsflytt

Blir det ingen fart på vindkraftverken i höst så finns risken för fortsatt höga elpriser. Arkivbild. Bild: Helena Landstedt/TT

Ekonomi (TT)

Fortsatt höga elpriser riskerar att inte bara slå mot hushållen utan i högsta grad mot svenska företag. Varsel och flytt av verksamheten kan bli konsekvenserna, varnar Svenskt näringsliv.

En kommande lågkonjunktur med svag BNP-tillväxt och fortsatt hög inflation, stundar för Sverige under 2023. Bedömningen görs av Svenskt näringsliv som nu reviderar ned bland annat BNP-tillväxten rejält i sin nya konjunkturprognos.

Två olika scenarier målas upp där den något mera dystra visar på en kraftig försvagad BNP-tillväxt jämfört med prognosen i maj. 0,1 procent kan jämföras med majsiffran på 1,5 procent och regeringens prognos på 0,4 procent nyligen.

Fortsatt hög inflation

Inflationen tros visserligen backa från 7,5 procent i år (6,8 procent i maj) men till fortsatta höga 4,7 procent 2023. I den något mera positiva prognosen går man från 6,8 till 3,6 procent.

– Det beror på flera faktorer, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt näringsliv angående revideringen från i maj och fortsätter:

– En av dem är att inflationsuppgången är lite bredare än vad vi bedömde då. Den stora faktorn och varför många är oroliga är dock läget på elmarknaden. Som vi ser det kommer väldigt mycket av inflationen framöver att drivas av ökade priser på el.

Svenskt näringsliv konstaterar att terminsprissättningen på elmarknaden för vintern nu har skjutit i höjden. Situationen sätter press på hushållen som får dra in på konsumtionen men ger också konsekvenser för svenska företag, framförallt då i den södra regionen där priserna är som högst.

– Det är en väldigt allvarlig situation. Det vi ser nu är att nyetableringar inte händer. En annan sak är att företag väljer att inte göra investeringar som de annars skulle ha gjort och som i många fall skulle varit bra för klimatet.

Ett sådant företag är bland annat bagerijätten Pågen som uttryckt tveksamheter kring att bygga ett planerat bageri i skånska Landskrona som konsekvens av elpriserna.

– Vi ser redan nu att energiintensiva företag får problem och börjar till och med att varsla personal. Det finns en risk för en ökad arbetslöshet, varsel och till och med att företag får slå igen eller omlokaliseras, säger Daunfeldt.

Politiska lösningar

De senaste veckorna har de politiska partierna valt att presentera en rad olika egna förslag på lösningar kring energiproblemen, Svenskt näringslivs Sven-Olov Daunfeldt är dock inte speciellt imponerad och vill se mera långsiktiga alternativ.

– Hittills har det varit väldigt mycket kortsiktig kompensationstänk. Det jag efterlyser och det jag hoppas kommer till stånd efter valet är mera långsiktiga strukturreformer på elmarknaden. Företag och näringsliv behöver stabila spelregler och veta vad som gäller under lång tid framöver.

Rättad version: I en tidigare version angavs inflation i stället för arbetslöshet.

Tobias Österberg/TT