Flest arbetsolyckor med våld i särskolan

Särskolepersonal råkar ut för flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Arbete (TT)

Personal inom särskola anmäler relativt sett flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av hot och våld, jämfört med andra yrken. Det visar siffror från Arbetsmiljöverket som SVT rapporterar om.

Mellan 2017 och 2021 anmäldes 7,7 arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 anställda orsakat av hot och våld i grundsärskolan, och 6,1 i gymnasiesärskolan.

Det kan jämföras med 1,9 anmälda arbetsolyckor inom polisen, och 1,6 inom kriminalvården.

En förklaring kan enligt Arbetsmiljöverket vara att polisen är rustad för att hantera situationer av hot och våld, medan en grundsärskolelärare inte alltid har de förutsättningarna.